Annelien Bredenoord en Joost Sneller nieuwe verkenners

Om de nieuwe fase van de formatie in goede banen te leiden schuift D66 fractievoorzitter in de Eerste Kamer en rector magnificus van de Erasmus Universiteit Annelien Bredenoord, en Tweede Kamerlid en oud-raadslid Joost Sneller naar voren als nieuwe verkenners. Zij gaan aan de slag met de brede opdracht die door D66 is voorgesteld en door de raad in een extra vergadering wordt besproken.

Nieuwe verkenners
De namen van de verkenners werden door D66-fractievoorzitter Robert van Asten bekend gemaakt tijdens de extra raadsvergadering. Van Asten: “Ik ben blij dat Annelien en Joost als verkenners deze nieuwe fase van de formatie kunnen inluiden. Als hoogleraar en rector magnificus weet Annelien hoe ze neutraal en boven de partijen kan staan, en als oud-raadslid kent Joost de stad en de raad als zijn broekzak”. Bredenoord: “We vinden het allemaal belangrijk dat er een stabiel stadsbestuur komt dat aan de slag gaat met de grote vraagstukken”. Sneller valt haar bij: “Daarom is het van belang om ook die uitdagingen te benoemen tijdens deze verkenning. Zo krijgt Den Haag een stadsbestuur dat problemen van inwoners aanpakt en voor een betere toekomst zorgt”. Van Asten: “Samen vormen ze een sterk, ervaren en veelzijdig team dat dit lastige proces
in goede banen kan leiden”.

Samen nieuwe fase formatie in
D66 kreeg gisteren het initiatief in de formatie, op voorstel van de informateurs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Zij stelden in hun verslag: “het is in het belang van de stad om het initiatief nu door te geven aan de tweede partij: D66”. Diezelfde dag stelde D66 een brede opdracht voor de nieuwe verkenners voor. Van Asten: “Een gezonde samenwerking tussen de raad, het college en de stad is van fundamenteel belang voor een betrouwbaar, verantwoord en daadkrachtig stadsbestuur”. Daarom wilde D66 de opdracht met de raad gezamenlijk bespreken. “Zo kunnen we samen de volgende stap nemen in de formatie van een stadsbestuur dat oog heeft voor alle uitdagingen, kansen en bewoners van onze stad”.

Verkenners zullen volgende stap voorstellen
Na het extra raadsdebat zullen de nieuwe verkenners gesprekken voeren met alle fractievoorzitters. De verkenners zullen hier een verslag van maken en vervolgens voorstellen welke partijen inhoudelijke gesprekken moeten gaan voeren om zo snel mogelijk tot een gedragen meerderheidscoalitie te komen. Van Asten: “We hebben er alle vertrouwen in dat deze verkenners snel duidelijkheid kunnen scheppen over hoe we een betrouwbaar, verantwoord en daadkrachtig stadsbestuur kunnen vormen”.