Point of view

D66 heeft vorige week samen met STIP en de ChristenUnie in de gemeenteraad van Delft een motie ingediend om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het voorstel verkreeg een meerderheid. Uit een recent GGD-rapport blijkt namelijk dat onze luchtverontreiniging vergelijkbaar is met het meeroken van vijf sigaretten per dag.

Hart voor Delft gaf via schriftelijke vragen aan de nieuwe kabinetsplannen zo snel mogelijk toe te willen passen, waarin 'een verbod op het geven van voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders' staat beschreven. D66-Raadslid Minke van Velzen gaf in het artikel van 'Omroep Delft' door Joey Hut haar reactie op deze schriftelijke vragen.

Op 26 mei vond in Theater de Veste een evenement plaats om Delftenaren te informeren over wat de EU voor hen kan betekenen.

D66 Delft neemt het initiatief om het zuidelijke deel van de Prinses Beatrixlaan te transformeren.

D66-fractievoorzitter Sivan Maruf vertelt in de Stadskrant hoe prachtig hij politiek vindt, ervan droomt om architect te worden en hoe hij de Buitenhof, de wijk waarin hij is opgegroeid en nog steeds woont, levendiger en bedrijviger zou willen maken.

De afgelopen tijd ontving de gemeenteraad van Delft veel berichten van bezorgde bewoners rondom het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan.

D66 heeft vorige week samen met STIP en de ChristenUnie in de gemeenteraad van Delft een motie ingediend om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het voorstel verkreeg een meerderheid. Uit een recent GGD-rapport blijkt namelijk dat onze luchtverontreiniging vergelijkbaar is met het meeroken van vijf sigaretten per dag.

Hart voor Delft gaf via schriftelijke vragen aan de nieuwe kabinetsplannen zo snel mogelijk toe te willen passen, waarin 'een verbod op het geven van voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders' staat beschreven. D66-Raadslid Minke van Velzen gaf in het artikel van 'Omroep Delft' door Joey Hut haar reactie op deze schriftelijke vragen.

Op 26 mei vond in Theater de Veste een evenement plaats om Delftenaren te informeren over wat de EU voor hen kan betekenen.

D66 Delft neemt het initiatief om het zuidelijke deel van de Prinses Beatrixlaan te transformeren.

D66-fractievoorzitter Sivan Maruf vertelt in de Stadskrant hoe prachtig hij politiek vindt, ervan droomt om architect te worden en hoe hij de Buitenhof, de wijk waarin hij is opgegroeid en nog steeds woont, levendiger en bedrijviger zou willen maken.

De afgelopen tijd ontving de gemeenteraad van Delft veel berichten van bezorgde bewoners rondom het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan.

Precies een jaar na de excuses van de regering heeft burgermeester Marja van Bijsterveldt namens de gemeente Delft excuses aangeboden voor het slavernijverleden in Delft.

D66 Delft heeft tijdens de recente debatten over de Woonvisie gepleit voor meer ambitie op gezinswoningen in Delft.

Ben jij op zoek naar een ideale bijbaan in de politiek? Kun je goed organiseren en ben je maatschappelijk betrokken? Solliciteer!

Precies een jaar na de excuses van de regering heeft burgermeester Marja van Bijsterveldt namens de gemeente Delft excuses aangeboden voor het slavernijverleden in Delft.

D66 Delft heeft tijdens de recente debatten over de Woonvisie gepleit voor meer ambitie op gezinswoningen in Delft.

Ben jij op zoek naar een ideale bijbaan in de politiek? Kun je goed organiseren en ben je maatschappelijk betrokken? Solliciteer!

In aanloop naar de begrotingsraad laat wethouder Martina Huijsmans (D66) haar licht schijnen op de Programmabegroting.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen streed raadslid Janne Gerritsen al voor de 3-30-300-regel. Nu staat deze voor het eerst in het Beheerplan Groen van de gemeente. 

Recent heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voorgesteld om tramlijn 1 te verleggen. D66 Delft is fel tegenstander van deze verlegging.

Op donderdagavond 22 juni is in de Commissie Algemeen uitgebreid gesproken over de Kadernota 2023. D66 kondigde daar voorstellen aan voor een upgrade van het Poptapark en vergroening van Delftse balkons.

Veel Delftse studenten maken zich zorgen om het vinden van een woning. Maar wat ze vaak niet weten is dat de provincie een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van het Delftse woningbouw tekort.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen streed raadslid Janne Gerritsen al voor de 3-30-300-regel. Nu staat deze voor het eerst in het Beheerplan Groen van de gemeente. 

Recent heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voorgesteld om tramlijn 1 te verleggen. D66 Delft is fel tegenstander van deze verlegging.

Op donderdagavond 22 juni is in de Commissie Algemeen uitgebreid gesproken over de Kadernota 2023. D66 kondigde daar voorstellen aan voor een upgrade van het Poptapark en vergroening van Delftse balkons.

Veel Delftse studenten maken zich zorgen om het vinden van een woning. Maar wat ze vaak niet weten is dat de provincie een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van het Delftse woningbouw tekort.

Donderdag 9 maart dient D66 Delft samen met STIP en Onafhankelijk Delft tijdens de gemeenteraad een voorstel in om te voorkomen dat het online gebiedsverbod door de burgemeester wordt ingesteld.

Deze week is de eerste schop in de grond gezet om de eerste 60 parkeerplekken om te toveren tot een tijdelijk park. Dankzij D66 blijft het hier niet bij. De gehele Gasthuisplaats wordt een groen park.

Op donderdagavond 2 februari pleitte D66 fractievoorzitter Sivan Maruf in de raadsvergadering voor een verhoging van de toeristenbelasting. “Onze stad is als een Ferrari die beoordeeld wordt als een Fiat.”

In de commissievergadering van 15 december jl. heeft D66 Delft zich hard gemaakt voor basisbehoeften voor de asielzoekers en uitgesproken tegen de valse tegenstellingen die Hart voor Delft blijft opwerpen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van aanstaande 22 december vond bij D66 Delft een wisseling van de wacht plaats.

Donderdag 9 maart dient D66 Delft samen met STIP en Onafhankelijk Delft tijdens de gemeenteraad een voorstel in om te voorkomen dat het online gebiedsverbod door de burgemeester wordt ingesteld.

Deze week is de eerste schop in de grond gezet om de eerste 60 parkeerplekken om te toveren tot een tijdelijk park. Dankzij D66 blijft het hier niet bij. De gehele Gasthuisplaats wordt een groen park.

Op donderdagavond 2 februari pleitte D66 fractievoorzitter Sivan Maruf in de raadsvergadering voor een verhoging van de toeristenbelasting. “Onze stad is als een Ferrari die beoordeeld wordt als een Fiat.”

In de commissievergadering van 15 december jl. heeft D66 Delft zich hard gemaakt voor basisbehoeften voor de asielzoekers en uitgesproken tegen de valse tegenstellingen die Hart voor Delft blijft opwerpen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van aanstaande 22 december vond bij D66 Delft een wisseling van de wacht plaats.

Toont 24 van 87