D66

D66 Bronckhorst was de motor achter de motie die zorgt dat 100% lokaal eigendom bij grootschalige opwek uitgangspunt is.

We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat vraagt van ons het grotere geheel boven enkel het eigen belang te stellen en een stap extra te zetten voor een ander. D66 Bronckhorst wil dit doen door nu écht te investeren in onze gemeenschappen.

Met ingang van maart is de opzet van de vergaderingen van de gemeenteraad veranderd. Op de donderdag voor de raadsvergadering organiseren we voortaan een politieke avond.

Bronckhorst geeft weinig geld uit aan welzijn. In de nota zien wij dat onze gemeente maar € 5.000,- per jaar reserveert voor preventie. Wij vinden dat veel te weinig.

Als we onze schaarse ruimte goed willen gebruiken en als we in de winter ook willen genieten van eigen hernieuwbare energie, tegen kostprijs, hebben we die andere goed beschikbare energiebron nodig: windenergie.

De uitwerking is bijna nergens concreet. Heel vaak staat er bijvoorbeeld: we gaan ‘slim investeren’. Wat ‘slim investeren’ betekent is niet uitgewerkt. Het plan is vooral een opsomming van losse activiteiten.

D66 Bronckhorst was de motor achter de motie die zorgt dat 100% lokaal eigendom bij grootschalige opwek uitgangspunt is.

We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat vraagt van ons het grotere geheel boven enkel het eigen belang te stellen en een stap extra te zetten voor een ander. D66 Bronckhorst wil dit doen door nu écht te investeren in onze gemeenschappen.

Met ingang van maart is de opzet van de vergaderingen van de gemeenteraad veranderd. Op de donderdag voor de raadsvergadering organiseren we voortaan een politieke avond.

Bronckhorst geeft weinig geld uit aan welzijn. In de nota zien wij dat onze gemeente maar € 5.000,- per jaar reserveert voor preventie. Wij vinden dat veel te weinig.

Als we onze schaarse ruimte goed willen gebruiken en als we in de winter ook willen genieten van eigen hernieuwbare energie, tegen kostprijs, hebben we die andere goed beschikbare energiebron nodig: windenergie.

De uitwerking is bijna nergens concreet. Heel vaak staat er bijvoorbeeld: we gaan ‘slim investeren’. Wat ‘slim investeren’ betekent is niet uitgewerkt. Het plan is vooral een opsomming van losse activiteiten.

De gemeente betaalt uit het sport-impulsbudget van €1 miljoen drie specifieke projecten. De drie projecten krijgen samen maar liefst 25% van dit potje. Geld dat niet gaat naar plannen die een veel bredere groep mensen zouden bereiken. Een gemiste kans vindt D66 Bronckhorst.

Ineens weet je niet meer hoe je nog rond kunt komen, het verlamt je en wellicht wil je voor anderen niet toegeven dat het water je aan de lippen staat.

Samen het jaar rond zorgen voor onze eigen betaalbare energie: dát is modern naoberschap.

In een brief aan de leden heeft Jan Engels aangegeven te zullen terugtreden als raadslid.

Onze inwoners willen zich immers gehoord en gezien voelen. Gehoord en gezien door raads- en collegeleden die zichtbaar zijn in onze gemeenschappen.

De gemeente betaalt uit het sport-impulsbudget van €1 miljoen drie specifieke projecten. De drie projecten krijgen samen maar liefst 25% van dit potje. Geld dat niet gaat naar plannen die een veel bredere groep mensen zouden bereiken. Een gemiste kans vindt D66 Bronckhorst.

Ineens weet je niet meer hoe je nog rond kunt komen, het verlamt je en wellicht wil je voor anderen niet toegeven dat het water je aan de lippen staat.

Samen het jaar rond zorgen voor onze eigen betaalbare energie: dát is modern naoberschap.

In een brief aan de leden heeft Jan Engels aangegeven te zullen terugtreden als raadslid.

Onze inwoners willen zich immers gehoord en gezien voelen. Gehoord en gezien door raads- en collegeleden die zichtbaar zijn in onze gemeenschappen.

Toont 15 van 15