Nieuwe opzet vergaderingen: meer ruimte voor inwoners

Met ingang van maart is de opzet van de vergaderingen van de gemeenteraad veranderd. Voortaan vindt er om de drie weken een raadsvergadering plaats. Op de donderdag voor de raadsvergadering organiseren we voortaan een politieke avond. Deze avond komt in de plaats van wat tot nu toe de commissievergadering werd genoemd. Dat was de vergadering waarin de raadsvergadering werd voorbereid en dat was ook het moment waarop u als inwoner kon inspreken.
 
Meer ruimte voor gesprek tussen inwoners en raad 
Tijdens de politieke avond worden – aan verschillende tafels – twee onderwerpen tegelijkertijd behandeld. We zitten dan ook niet meer met z’n allen in de raadszaal, maar in kleinere groepjes: één vertegenwoordiger per partij. Ook inwoners kunnen aansluiten bij een tafel of – in overleg – zelf een tafel organiseren. Voorafgaand aan de politieke avond is er bovendien een informele inloop, waarbij u als inwoner raadsleden kunt spreken.
 
Beter gehoord worden
Het is een langgekoesterde wens van onze hele gemeenteraad te zorgen dat het voor inwoners makkelijker wordt om in contact te komen met raadsleden. Het formele karakter van het inspreken door inwoners in de raadszaal hielp daaraan niet mee. Bovendien kwam dat moment vaak te laat in het proces. Het was onbevredigend voor ons, maar bovenal frustrerend voor u als inwoner. 
 
Het is goed om elkaar persoonlijk te spreken voordat de gemeenteraad keuzes moet maken. We hopen dat u als inwoner dit als een grote verbetering gaat ervaren en zich veel beter gehoord gaat voelen!