Jan Engels doet stapje terug

In een brief aan de leden heeft Jan Engels aangegeven te zullen terugtreden als raadslid. Hij zal de rol van commissielid op zich nemen. In de fractie is besloten dat Martin Fröberg het fractievoorzitterschap van Jan zal overnemen. In de raadsvergadering van 29 september 2022 zal Martin als raadslid worden benoemd.