Stationsgebouw Vorden

Chocolaterie Magdalena koopt via de gemeente het oude stationsgebouw van Vorden. De ondernemers willen dit nu zielloze gebouw restaureren en het de toegangspoort tot Vorden maken. Mooi plan natuurlijk! D66 Bronckhorst steunt ondernemers die hun nek uitsteken. Toch hebben wij in de Raad niet ingestemd met de manier waarop het college dit plan mogelijk wil maken. 

De gemeente koopt het station met twee woonunits voor € 359.000 van een vastgoedondernemer. De gemeente waardeert het pand af met € 200.000 en verkoopt het dan door aan de Chocolaterie. De Chocolaterie koopt daarmee het station voor een veel lagere prijs dan waarvoor het eerst te koop stond. Hiermee steunt de gemeente de oude eigenaar die halsstarrig vasthield aan zijn prijs. Tegelijkertijd steunt de gemeente het ondernemersplan van de Chocolaterie. Andere ondernemers kregen deze kans niet.

Door deze manier van werken van het college was er geen gelijk speelveld voor andere initiatiefnemers. Als anderen hadden geweten dat onder deze condities het station te koop was, waren er mogelijk meer plannen gekomen. De volgorde had moeten zijn: 
–   gemeente koopt station aan, 
–   gemeente schrijft inschrijving uit,
–   gemeente gunt het aan de initiatiefnemer die het best voldoet aan de vooraf opgestelde criteria. 
 
Dat is niet gebeurd en daarom stemden wij tegen het collegevoorstel. U, onze inwoners en ondernemers, verdienen eerlijk en uitlegbaar beleid. D66 Bronckhorst staat voor transparantie en gelijke kansen. die rijke schooldag hoort ook een warme lunch. Sommige kinderen komen zonder broodtrommel naar school. En op een lege maag kan je niet leren. Zo zorgen we dat alle kinderen genoeg brandstof hebben voor een fijne schooldag. Bovendien hoeft er tussen de middag ook geen oppas geregeld te worden.