Leegstaande stallen

Leegstaande stallen geven ruimte om te wonen
In de laatste vergadering van deze raadsperiode heeft de raad een besluit genomen over (meer) ruimte om te wonen in het buitengebied. Eerder besloot de raad al om in het buitengebied woningsplitsing mogelijk te maken. Deze keer ging het over het vervangen van stallen en schuren door woonruimte. 
 
Eerst benutten van het sloopfonds!
Het vervangen van stallen door woningen is een logische gedachte. We willen immers niet dat deze gebouwen leeg blijven staan, verloederen en mogelijk ruimte bieden voor criminele activiteiten zoals een drugslab. Echter, D66 Bronckhorst wil leegstand allereerst tegengaan door inzet van het gemeentelijk sloopfonds. Uit dat fonds kunnen eigenaren een vergoeding krijgen om sloop mogelijk te maken. 
 
Meer woningen leidt tot meer verkeer
Het vervangen van stallen door woningen leidt namelijk tot meer verkeersbewegingen. Juist op onze smalle landelijke weggetjes die zo geliefd zijn bij toeristen en recreanten. Extra bouwen in het buitengebied zorgt ook dat we onze inwoners nog meer dan nu al het geval is uitsmeren over onze gemeente. Wij zien liever dat we via woningbouw onze kernen versterken.
 
Landschappelijke kwaliteit staat voorop! 
Voor D66 Bronckhorst staat de kwaliteit van ons landschap voorop. Wij willen daarom alleen meewerken aan het vervangen van stallen door woningen als het om karakteristieke boerderijen gaat. Boerderijen die van oudsher al goed ingepast zijn in ons landschap en daar één fraai geheel mee vormen. Volgens het college is dat ook de bedoeling.
 
D66 Bronckhorst zal er goed op letten dat dit beleid ons landschap echt versterkt.