Met Naoberkracht D’ran!

Binnenkort spreekt de raad zich uit over de perspectiefnota. Dit stuk schetst op hoofdlijnen de financiële situatie en nieuwe plannen van het college voor 2024 en de volgende jaren.
 
Wat vroeger zeker en vanzelfsprekend leek, is dat nu niet meer. Dat maakt veel mensen onzeker. Iedereen heeft behoefte aan het vooruitzicht op een betere toekomst. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat vraagt van ons het grotere geheel boven enkel het eigen belang te stellen en een stap extra te zetten voor een ander. D66 Bronckhorst wil dit doen door nu écht te investeren in onze gemeenschappen. 
 
Investeren in ons verenigingsleven
Wij zien ons verenigingsleven achteruitkachelen. Verenigingen spelen een wezenlijke rol in het behoud van leefbare kernen. Ze zorgen voor zoveel meer dan waarvoor ze zijn opgericht: zingeving, ontwikkeling, deel uitmaken van een gemeenschap. Daarom wil D66 Bronckhorst investeren in ons verenigingsleven. 
 
Solidariteitsfonds verduurzaming woningen
Al jarenlang wordt gesproken over het verduurzamen van huizen. Door betere isolatie de energierekening omlaag brengen. Maar het komt niet van de grond. Meer uitvoeringskracht is nodig. Daarnaast wil D66 Bronckhorst dat er een solidariteitsfonds komt. Dit fonds moet ervoor zorgen dat iedereen de eigen woning kan verduurzamen. 
 
Voedselbossen voor de voedselbank
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet D66 Bronckhorst altijd in op goede gezondheid. Gezond eten hoort daarbij. Wij zien dat steeds meer mensen naar de voedselbank gaan. D66 Bronckhorst wil een onderzoek om te zien of we voedselbossen mogelijk kunnen maken. In eerste aanleg zou het geoogste eten dan naar de voedselbank moeten gaan.