Meer lokale herkenbaarheid gewenst in Bronckhorst

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Wij willen onze kiezers bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat D66 Bronckhorst stabiel is gebleven met twee zetels in de raad. Onze felicitaties gaan uit naar de winnaar GBB. 
 
De uitslag laat volgens D66 Bronckhorst zien dat onze inwoners zich écht lokaal vertegenwoordigd willen zien. Wij merken dat mensen meer betrokken willen zijn bij besluitvorming over hun eigen leefomgeving. De inwoner centraal. Daar gaat ook ons hart sneller van kloppen.
 
Meer medezeggenschap van inwoners stond centraal in ons verkiezingsprogramma. Wij willen  verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat u als inwoner onze gemeente  als partner ziet. Een betrouwbare en toegankelijke partner die de belangrijke vraagstukken in uw leefomgeving samen met u aanpakt en oplost.
 
Wij willen werk maken van een betere relatie tussen u als inwoner en de gemeente. Dat ziet D66 Bronckhorst als belangrijkste opgave voor het nieuwe gemeentebestuur. College en Raad tezamen, ondersteunt door onze ambtenaren. Een betere relatie met onze inwoners is cruciaal om de woonopgave, de energietransitie, de toekomst van ons verenigingsleven en het bevorderen van biodiversiteit vorm te geven. Onze inwoners willen zich immers gehoord en gezien voelen. Gehoord en gezien door raads- en collegeleden die zichtbaar zijn in onze gemeenschappen. 
 
Het is aan ons, gezamenlijk, om het verschil te maken voor jou als inwoner!