Met Naoberkracht D’ran! (vervolg)

We zijn allemaal geschrokken afgelopen jaren. De energierekening ging ineens hard omhoog. Sommige inwoners en ondernemers van Bronckhorst kwamen hierdoor echt in de problemen. Zaken die in het buitenland spelen bleken direct van invloed te zijn op onze energieafrekening. Door het gebruik van fossiele energie af te bouwen en zelf schone energie te produceren zijn we minder afhankelijk van energie uit het buitenland.
 
100% Lokaal Eigendom Grootschalige Opwek
In ons verkiezingsprogramma schreven wij al: duurzame energie van de Achterhoek, voor de Achterhoek, door de Achterhoek. Wij willen hier opwekken wat wij in onze woningen, bedrijven en auto’s zelf gebruiken. Daarmee voorkomen we dat winsten en subsidies weglekken: lusten en lasten in balans!
D66 Bronckhorst was de motor achter de motie die zorgt dat 100% lokaal eigendom bij grootschalige opwek uitgangspunt is. Daarvoor kregen wij steun van de hele raad met uitzondering van de VVD.
 
Solidariteitsfonds Duurzaamheid
Sommige huishoudens hebben simpelweg het geld niet om hun huis te verduurzamen door bijvoorbeeld isolatie. Samen met ChristenUnie/SGP hebben wij een motie ingediend om te zorgen dat ook deze mensen worden geholpen. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen. Er komt nu een onderzoek naar het opzetten van een Solidariteitsfonds Duurzaamheid.
 
Investeren in realisatiekracht voor Energiebesparing
Energie besparen gaat niet vanzelf, zo is in de praktijk gebleken. D66 Bronckhorst wil meer inzet zien van de gemeente om te zorgen dat onze inwoners geholpen worden met het verduurzamen van hun woningen. Dat vond gelukkig een meerderheid van de raad ook. Onze motie daarover is aangenomen.
 
D66 Bronckhorst wenst u een fijne zomer toe!