Alleen sportinitiatieven belonen voor de juiste groepen

In de vergadering van oktober stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor een drietal sportaccommodaties. Zelhem krijgt geld voor een weerbestendige paardenbak zodat ruiters onder alle weersomstandigheden wedstrijden kunnen rijden. Golfclub ’t Zelle krijgt geld voor een overdekte ruimte waarin ze golfkarretjes kunnen stallen. Daarnaast krijgt tennisvereniging Zelhem geld voor twee padelbanen.
 
De gemeente betaalt dat uit het sport-impulsbudget van €1 miljoen. De drie projecten  krijgen samen maar liefst 25% van dit potje. Geld dat dus niet gaat naar plannen die een veel bredere groep mensen zouden bereiken. Een gemiste kans vindt D66 Bronckhorst. 
 
Niet uit te leggen
D66 Bronckhorst vindt dat deze investeringen in de huidige tijd niet uit te leggen zijn aan onze inwoners. Bij veel sportverenigingen staat het water aan de lippen door snel gestegen kosten, bijvoorbeeld voor energie. Juist nú moet je goed nadenken of het geld wel terecht komt bij de juiste clubs en mensen. 
 
Het impulsbudget waar deze investeringen uit betaald worden, kent heldere doelen.  We willen bereiken dat onze jongeren sportief en weerbaar opgroeien, dat onze ouderen vitaal blijven en dat we sport  als bindmiddel in onze gemeenschappen versterken. Deze doelen bereiken we niet met de genoemde plannen.
 
Aanvragen opnieuw beoordelen
Het college stelde ook voor om nieuwe criteria te maken. Criteria waardoor alleen plannen geld krijgen die echt bijdragen aan de gestelde doelen. Dat steunen wij van harte. Samen met GroenLinks hebben wij een amendement ingediend om pas als die  nieuwe criteria er zijn geld te verdelen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Deze aanpassing kreeg geen steun van de andere partijen waardoor wij toch met een ongemakkelijk gevoel blijven zitten.