Uitwerking coalitieakkoord: geen concrete doelen en keuzes

December feestmaand! Vol verwachting klopt uw hart: er ligt een cadeautje te wachten! Maar kent u dat gevoel? Bij het uitpakken komt de teleurstelling: weer zo’n vormloze trui. Zo één waarvan je al meermaals had gezegd dat jij ze niet draagt omdat je ze hopeloos uit de tijd vindt. Precies dat gevoel bekroop D66 Bronckhorst toen wij de uitwerking kregen van het coalitieakkoord: ‘Programmaplan 2023-2026’. Een boekwerk van liefst 60 pagina’s. https://bronckhorst.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1574578a-dfd7-49c1-bc06-b353892fe5bf?documentId=1e3d33ba-aa78-4bcc-850f-e5e50eac979a&agendaItemId=a548bfe4-d78d-4bf5-a600-6ccdfd6c9e13
 
Wat is het nieuwe beleid?
In november heeft de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Beleidsarm, dus nog zonder de plannen van het nieuwe college. Die plannen zouden in dit programmaplan worden onthuld, inclusief het geld wat er voor dat nieuwe beleid nodig is. De nieuwe wethouders presenteren nu 60 pagina’s die niet duidelijk maken wat ze aan nieuw en extra beleid vorm willen geven.
 
Wat betekent ‘slim’?
Het boekwerk is bijna nergens concreet. Heel vaak staat er bijvoorbeeld: we gaan ‘slim investeren’. Wat ‘slim investeren’ betekent is niet uitgewerkt. Het plan is vooral een opsomming van losse activiteiten. Activiteiten die niet verbonden zijn aan concrete doelen. Activiteiten waarvan onduidelijk is of ze nieuw zijn op initiatief van dit college of dat ze toch al in de planning stonden. 
 
Programmaplan geeft geen richting en is oncontroleerbaar
Veel gemeenten presenteren hun plannen met duidelijk omschreven:
–       Wat willen we bereiken en wat merken onze inwoners daarvan?
–       Wat gaan we daarvoor doen?
–       Wat mag dat kosten?
Er zijn colleges die dat op een paar pagina’s precies kunnen vertellen. In Bronckhorst wil dat maar niet lukken. Met dit ‘plan’ kan de raad het college geen duidelijke opdracht geven. Zonder heldere doelen kan de raad het college niet controleren. 
 
Wij willen met de andere fracties het college de opdracht geven dat dit vanaf nu anders gaat. 
Zodat de raad zijn verantwoordelijkheid naar u als inwoner waar kan maken. 
 
D66 Bronckhorst wenst u fijne feestdagen en alvast een goede start van het nieuwe jaar !