Verkeersveiligheid, 3 concrete hotspots

Raadslid Berend is de afgelopen tijd bezig geweest met het onderwerp verkeersveiligheid. Vaak gaat het dan over bekende locaties, zoals de kruising op de Erasmuslaan. Uit een onderzoek blijkt dat er echter ook andere prangende locaties zijn.

Erasmuslaan

Op de Erasmuslaan is de kruising met de Jacob Obrechtlaan volgens velen een doorn in het oog. Dit gevoel van onveiligheid moet worden gehoord en de kruising staat voor 2024 ook op de planning voor een grootschalige herziening. Vaak wordt een rotonde als oplossing aangedragen. Statisteken betwijfelen echter of een simpele rotonde de kruising veiliger maakt.

Wij hebben het college daarom gevraagd hier goed naar te kijken. We moeten maatregelen nemen die het echt veiliger maken. Mocht dat iets anders zijn dan een rotonde, dan moeten we niet zomaar een rotonde plaatsen.

3 andere hotspots

Uit de statistieke blijken drie andere hotspots voor verkeersveiligheid:
– Erasmuslaan ter hoogte van de rotondes bij de Kastanjelaan en de Meidoornlaan;
– Rotonde Vogelenzang in Halsteren;
– Korneel Slootmanslaan.

Wij hebben het college gevraagd of deze locaties in beeld zijn, wat de oorzaken zijn van de onveilige situaties en of er maatregelen kunnen worden genomen. Als de oorzaken bekend zijn, kunnen kleine maatregelen al een groot verschil maken.