Nu extra handhaving, niet over een paar jaar!

Bergen op Zoom heeft een tekort aan handhavingscapaciteit, elke partij en het college erkennen dit. Gelijkwaardige gemeenten hebben circa 5 FTE meer aan handhaving. Gezien het tekort aan handhaving bijna elke raadsvergadering terugkomt, moeten hier stappen op worden gezet. Het is een structureel probleem bij een kernfunctie van de gemeente. Daar moet je niet mee wachten tot na de verkiezingen, want je bent zo een jaar of twee verder.

Ons voorstel

Wij hebben bij de raadsvergadering een amendement ingediend waarmee 5 FTE extra handhaving wordt aangenomen. Als D66 vinden we dat als je iets voorstelt, je ook de financiële dekking moet regelen. In tegenstelling tot andere partijen hebben wij ook een gedegen financiële dekking geboden. Hoewel wij in beginsel geen voorstander zijn van een verhoging van de OZB, kon de extra handhavingscapaciteit in onze ogen niet op een andere manier worden gedekt.
Om die reden hebben wij voorgesteld de OZB te verhogen, een kleine verhoging van gemiddeld €10 per WOZ-object. Hiervoor zouden de burgers van onze gemeente wel een functionerend handhavingsapparaat krijgen. Deze lichte verhoging zou betekenen dat er wel actie zou komen tegen zwerfafval, dumpingen, overlast op de boulevard en parkeeroverlast door de gehele gemeente. Helaas heeft ons amendement het niet gehaald, partijen konden het niet eens worden over de dekking of gaven aan pas na de verkiezingen aan extra handhaving te willen werken.

Onverantwoorde financiering

Extra handhaving financieren uit het begrotingsoverschot, zoals andere partijen hebben voorgesteld, is financieel onverantwoordelijk! Dit begrotingsoverschot komt voort uit het bezuinigingsprogramma en dient ertoe om de schuldenpositie van Bergen op Zoom te verbeteren. Het begrotingsoverschot inzetten voor extra handhaving betekent dat Bergen op Zoom zijn schulden onvoldoende aflost en we als gemeenteraad terugschieten in een oud patroon.