Kerncentrale in Bergen op Zoom? Een non-discussie

In de gemeenteraad werd gesproken over kernenergie. De provincie had namelijk gemeenten gevraagd of ze bereid waren om een centrale te vestigen en het college had zich onthouden van commentaar. Het standpunt van D66 Bergen op Zoom is helder. In Bergen op Zoom komt geen kerncentrale!

Beeld: D66 Bergen op Zoom

Je kunt net zo goed Elon Musk bellen

Een discussie over kernenergie in Bergen op Zoom is een non-discussie. Aan plaatsing van een centrale in onze gemeente hoeft wat D66 geen woord besteed te worden. Je kunt net zo goed Elon Musk bellen, de baas van Tesla met zijn Spacex initiatieven voor Marsreizen, en hem vragen of hij niet een nieuwe lanceerinstallatie wil bouwen in de Auvergne polder. Past goed bij de vliegbasis. Wel moet er hoognodig meer kennis komen, al was het alleen maar om te voorkomen dat we ons met zijn allen laten meeslepen door een paar populisten uit de Provincie. Je mag hopen dat die geen centrale gaan bouwen, want dan gaat het zeker mis.

Waarom komt er geen kerncentrale in onze gemeente?

Laten we helder zijn. D66 begrijpt en deelt de zorgen die velen hebben over veiligheid en heeft grote bezwaren tegen kernenergie.

  • Hoge kosten. Bestaande kerncentrales maken gigantische verliezen. Bouwkosten vallen drie keer zo hoog uit als gepland. Procedures kosten enorm veel tijd door alle (terechte) inspraak. De kosten voor alternatieve energiebronnen nemen juist snel af.
  • Een centrale in onze gemeente is onrealiseerbaar. Onderzoek van het ministerie van VROM wijst dat uit. Zo’n centrale heeft enorm veel koelwater nodig, je zou een tunnel moeten boren onder de Westerschelde om het ding hier te plaatsen. Als er al een nieuwe centrale zou komen — wat onrealistisch is — dan komt die bij Doel of bij Borssele en verandert er dus per saldo niets aan de huidige situatie. Plaatsing in onze gemeente is niet aan de orde.
  • Kernenergie in de vorm van een grote centrale past niet bij de energiemix van de toekomst van zon, wind en andere bronnen. Praten over een grote centrale in het hier en nu is denken in makkelijke oplossingen. Het is oud en lui denken in de vorm van Alle Energie Komt van Een Bron (AEKEB). Op zonnige dagen zijn de elektriciteitsprijzen nu al negatief. Dit zal alleen maar toenemen. Een logge inflexibele kerncentrale kan in Nederland niet rendabel meer worden gebouwd.

Kortom: we moeten niet ingaan op de uitnodiging om een fundamentele discussie te houden over iets wat niet aan de orde is of kan zijn. Er spelen dingen die direct voor de stad van belang zijn, zoals verstandige besluiten nemen voor een financieel gezonde gemeente