Geen scholieren in de kou!

D66 Bergen op Zoom heeft het college vragen gesteld over de staat van de ventilatie in schoolgebouwen. Het college van Bergen op Zoom moet meer actie ondernemen voor gezonde lucht in schoolgebouwen. De scholieren in Bergen op Zoom hebben recht op een gezonde omgeving!

Gemeentelijke taak

Lijsttrekker Ufuk Cuman en burgerraadslid Wesley Janssens – Looijs hebben het college gevraagd met de lokale onderwijskoepels in gesprek te gaan. Op dit moment heeft het college dit nog niet gedaan en is er helemaal niet bekend hoe het staat met ventilatie in schoolgebouwen. D66 Bergen op Zoom vindt dit onbegrijpelijk. Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak en de gemeente moet deze verantwoordelijkheid oppakken.

Actie voor goede ventilatie

Zeker in coronatijd is goede ventilatie van schoolgebouwen van groot belang. In goed geventileerde scholen hoeven scholieren niet in de kou naast open ramen te zitten in de winter. Als D66 vinden wij het onze taak het college te manen hier actie op te ondernemen. Ga als college het gesprek aan met scholen en inventariseer hoe het staat met de ventilatie. Dan is er een duidelijk beeld van de staat van ventilatie in schoolgebouwen en kan worden gekeken hoe deze wordt verbeterd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijskoepels en het gemeentebestuur. Wij verwachten van het gemeentebestuur, gezien de noodzaak, op korte termijn een antwoord.

Quote Ufuk Cuman

“Scholieren verdienen goed geventileerde schoolgebouwen, niet alleen omdat we in een coronacrisis zitten, maar omdat goede ventilatie in het algemeen gezond is. De gemeente moet hier zijn verantwoordelijkheid pakken”