Verkiezingsprogramma D66 Bergen op Zoom

D66 Bergen op Zoom presenteert met trost het verkiezingsprogramma voor de komende periode. De gemeente staat er financieel niet goed voor. Dat komt uiteraard door grote debacles uit het verleden en het op te grote voet leven. Het grootste probleem van de Bergse politiek is echter dat er geen standvastige keuzes worden gemaakt. Veel wordt vooruit geschoven, dat moet anders!

Kleine stappen, grote veranderingen

Grote veranderingen en successen bereik je met kleine stappen. De situatie waar onze gemeente in is beland is ook niet van vandaag of gisteren. In ons verkiezingsprogramma presenteren wij niet alleen oplossingen voor de aankomende periode. We presenteren een plan hoe wij de gemeente het beste kunnen overdragen aan de volgende generaties. Dat vraagt om offers, maar wij geloven er in dat als je transparant bent naar de burger en goed luistert je vooruitkomt. Dat heeft de gemeente Bergen op Zoom nodig.

Wat willen wij bereiken?

D66 Bergen op Zoom wil de komende jaren het volgende bereiken:

  • Een groene gemeente met ruimte voor wonen en bedrijven.
  • Een sociale en eerlijke gemeente, waar iedereen zichzelf kan zijn.
  • Een veilige gemeente, waar iedereen zich thuis voelt.
  • Een gemeente die financieel gezond is, met goede gemeentelijke dienstverlening.

Samenwerking

D66 Bergen op Zoom heeft de afgelopen maanden met alle leden een plan voor de komende jaren samengesteld. Het programma geeft weer waar D66 Bergen op Zoom voor staat en wat we willen bereiken de komende jaren. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Het programma is ook een uitgangspunt voor samenwerking. Een beter Bergen op Zoom kunnen we alleen bereiken door samenwerking.

“Bergen op Zoom ademt geschiedenis. Anno 2022 moeten we ook vooruit durven kijken, enkel zo kunnen we groeien. Wij kiezen voor een toekomst in een sociale & groene gemeente”

– Ufuk Cuman, lijsttrekker D66 Bergen op Zoom