D66 stelt vragen over voetveer Millingen – Pannerden

Op 17 december stond in de Gelderlander dat de veerpont Millingen – Pannerden in de toekomst tussen oktober en maart voor anker gaat en dat de laatste vaardag voorlopig al is op 24 december 2022.

Toekomst Pieterpad

Omdat het o.a. kan betekenen dat de route van het Pieterpad in de toekomst niet meer door onze gemeente zal lopen en dit een grote economische impact heeft op de toeristische sector in Berg en Dal stelde D66 hierover de volgende vragen:

Vragen D66

1. Wanneer zijn de onderhandelingen begonnen met Kievits Veerdiensten?
2. Wat voor contract (en over welke periode) had de gemeente met Kievits Veerdiensten?
3. Wat voor nieuw contract (en over welke periode) wil de gemeente afsluiten met Kievits Veerdiensten?
4. Wat houdt de overeenkomst tussen Kievits Veerdiensten, gemeente Berg en Dal en de gemeenten Lingewaard en Zevenaar in? Is de ondersteuning aan Kievits Veerdiensten evenredig verdeeld?
5. Over welke zaken kan de gemeente / kunnen de gemeenten het niet eens worden met Kievits Veerdiensten?
6. Heeft de gemeente invloed op de hoogte van de tarieven van de veerdiensten?
7. Is er onderzoek gedaan naar de economische impact van de veerdienst voor de gemeente Berg en Dal en in het bijzonder naar het belang, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een winterdienstregeling?
8. We hebben begrepen dat er voor het voetveer Millingen aan de Rijn – Pannerden ongeveer 60000 individuele overtochten per jaar zijn. Wat is de verdeling hiervan over het hoog- en laagseizoen?
9. Heeft de gemeente gesproken met de toeristische sector over het verdwijnen van de winterdienstregeling van het veer?
10. Heeft de gemeente overleg gehad met de stichting Pieterpad over het verleggen van de route naar andere gemeenten?
11. De gemeente heeft de afgelopen jaren toerisme en recreatie gestimuleerd en deze zijn als kernwaarden opgenomen in de economische visie. Daarnaast blijken uit de kadernota toerisme dat een meerderheid van toeristen en recreanten naar onze gemeente komen om te wandelen. Heeft het college een kosten-batenanalyse gemaakt van de financiële gevolgen voor de toeristische sector in onze gemeente in het geval dat de Pieterpadroute niet meer over onze gemeentegrond gaat en dit afgezet tegen de kosten van de ondersteuning aan Kievits Veerdiensten?
12. Heeft de gemeente andere dan geldelijke tegemoetkomingen overwogen in de onderhandelingen met Kievits? Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een door de gemeente(n) aangeschaft veer met een lagere CO2-voetafdruk dan het huidige veer?

Beeld: De Gelderlander / Paul Rapp