D66 en GroenLinks: “ICT Rijk van Nijmegen moet duurzamer”

“Weinig ambitieus”, zo typeerde raadslid Florian Gödderz onlangs de eisen die ICT Rijk van Nijmegen, oftewel: de ict-dienstverlener van o.a. de Gemeente Berg en Dal, stelt aan de duurzame inkoop van hard- en software.

iRvN vraagt leveranciers momenteel om verpakkingsafval af te voeren, zich in te spannen dat er geen gebruik van kinderarbeid wordt gemaakt en te garanderen dat de geleverde producten het tijdens de beoogde gebruiksduur gewoon blijven doen.

Tom Bloemberg (D66) en Florian Gödderz (GroenLinks) hebben daarom in aanloop naar de laatste raadsvergadering gezamenlijk een amendement opgesteld, waarin zij de iRvN oproepen om tenminste éénmaal per raadsperiode een vooruitstrevend plan “Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” betreffende ict-producten en -diensten op te stellen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het niet langer inkopen van niet-duurzame producten, waarvoor onder andere kinderarbeid, uitbuiting en schadelijke stoffen worden gebruikt. Ook zou er rekening kunnen worden gehouden met hergebruik en recycling aan het einde van de economische levensduur van producten.

Bloemberg en Gödderz hebben hierbij wel oog voor realisme: “Green IT is nog steeds in opkomst en ontwikkelingen zullen derhalve stapsgewijs moeten plaatsvinden.” Om raden in het Rijk van Nijmegen de kans te geven het inkoopbeleid te toetsen wordt de iRvN verzocht om elk jaar de behaalde resultaten te beschrijven bij de toelichting op de jaarcijfers.

Het amendement werd door de raad aangenomen met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen.