Ledenvergadering

Stemkaart die bij een stemming omhoog gehouden wordt Beeld: Jeroen Mooijman

Tijdens de ledenvergadering nemen we belangrijke besluiten. Zo stemmen we over de koers van de afdeling.
Deze AAV zal voor een groot deel in het teken staan van de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, en onze eigen bestuursverkiezingen: de termijnen van voorzitter Gido, penningmeester Michiel en algemeen bestuurslid Nico lopen dit najaar namelijk af. Wil jij helpen de afdeling te versterken, en lijkt een van deze functies je wat? Neem dan contact op om nader te spreken over de kansen en mogelijkheden. 

Algemene afdelingsvergadering (AAV)

Tijdens de algemene afdelingsvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. Bovendien doet de fractie van D66 Arnhem met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de afdeling hebben tijdens de vergadering stemrecht.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected]

Zelf iets indienen

(inzenden uiterlijk 26 september 20:00 uur)