Tijn van Brakel

Tijn van Brakel – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Tijn van Brakel is student politicologie en wil zich inzetten voor jongeren in Amstelveen.

  • 23 jaar
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Hij/hem

Alhoewel ik in Amsterdam geboren ben, voel ik mij zo Amstelveens als het maar kan. Toen ik 2 was ben ik met mijn ouders in Amstelveen komen wonen, waar ik met veel plezier ben opgegroeid. Nu studeer ik Politicologie aan de VU, en heb ik inmiddels mijn eigen huis in Amstelveen gekocht.
Ik weet zeker dat ik vanwege mijn geweldige jeugd hier een diepe band met de stad heb, waardoor ik precies kan zien wat Amstelveen echt is. Een stad waar we best trots op mogen zijn.

Al heel vroeg nadat ik mij begon te verdiepen in de lokale politiek, werd het mij pijnlijk duidelijk hoe weinig de gemiddelde Amstelveense jongere betrokken is met de gemeente. Nadat ik hier met veel mensen over had gesproken, bleek dat echter niet uit een gebrek aan interesse te komen – wat volgens velen wél de oorzaak zou zijn.
De bereidheid om mee te denken en de motivatie om zich in te zetten waren wel degelijk aanwezig, ze hadden alleen geen idee hoe.

Dat is waar ik verandering in wil brengen. Door een luisterend oor aan te bieden en een meer proactieve houding te introduceren wat betreft het betrekken van jongeren in de lokale politiek, hoop ik zowel op de korte als op de lange termijn ervoor te zorgen dat jongerenparticipatie gefaciliteerd wordt.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Uilenstede, omdat het symbool staat voor wat Amstelveen voor mij is. Een diverse, progressieve stad waar mensen van allerlei verschillende achtergronden samen een gemeenschap vormen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie zeker mogelijkheden om de participatiegraad onder jongeren te verhogen. Ik denk dat Amstelveen daarin een unieke voorbeeldrol kan hebben, omdat de overige zaken goed op orde zijn, en vanwege de aanwezigheid van Uilenstede.
Kortom, de gemeente Amstelveen heeft een relatief groot aantal jongeren en ook de capaciteit om die jongeren te betrekken op een manier die voorlopig in het hele land achterwege wordt gelaten.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het verduurzamen van Uilenstede concretiseren
  • Het opzetten van een platform voor jongeren om mee te kunnen praten over de beslissingen in de gemeente, bijvoorbeeld door middel van een jongerengemeenteraad.
  • De communicatie tussen burger en gemeente versimpelen en promoten