Shivan Bhoendie

Beeld: Barbara Salem/D66

Shivan Bhoendie (1980) is bestuursvoorzitter van D66 Amstelveen.

  • Hij/hem

Shivan is sinds 2018 voorzitter van D66 Amstelveen.

Het bestuur van de afdeling staat voor verbinding: tussen fractie en leden, tussen lokaal en landelijk, tussen mens en maatschappij.

Shivan geeft als voorzitter leiding aan de afdeling en draagt zorg voor een goede samenwerking tussen alle onderdelen van de partij.

Zowel persoonlijk als maatschappelijk heeft Shivan dagelijks te maken met verscheidenheid en vormt daarin een verbinding. Zijn doel is dan ook om D66 de verbindende factor te maken in een gevarieerde en internationale gemeente als Amstelveen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor Amstelveen?

Wat zijn jouw doelen voor de komende vier jaar?