Rolf Koning

Rolf Koning D66 – Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Rolf Koning (1970) is management-consultant en richt zich met name op onderwijs, financiële/fiscale zaken, mobiliteit en innovatie, en wet- en regelgeving.

  • 54 jaar
  • Groningen
  • Amstelveen
  • Hij/hem

“Aanvoerder worden binnen Nederland van onderwijsvernieuwing en klimaat-aanpak”

Als kind logeerde ik tot ongeveer mijn 15e vrijwel elk weekend de vrijdagnacht bij mijn grootouders, omdat mijn beide ouders op zaterdag moesten werken. Naast dat zij in een heerlijk groot huis aan de rand van het centrum van Groningen woonden in een huis met een grote tuin en in de beginjaren zelfs nog met een boomgaard met appel- en perenbomen, leerde ik daardoor van mijn grootvader breder te denken dan zwart-wit, of dan links of rechts, of dan goed of fout.

Een voorbeeld: hun vorige huis was in de oorlog geconfisqueerd door de Duitsers, en toch liet hij me inzien dat je niet kon zeggen dat ‘wij’ goed waren en de Duitsers per definitie slecht. Iets wat je in de jaren 70 en 80 uit de monden van veel Nederlanders nog heel vaak hoorde in die context. Immers, tegenover Rotterdam aan het begin van de oorlog had je Dresden aan het einde van de oorlog. En tegenover het keiharde bewind van de Duitsers had je ook de in Nederland heringevoerde doodstraf en het, zelfs zonder fatsoenlijk proces, molesteren van al dan niet vermeende NSB’ers.

Deze manier van verder kijken dan je neus lang is miste ik toen al bij veel politici, en dat is in combinatie met een verharding eigenlijk steeds erger geworden. Op school begon ik toen met debatteren, waaronder ook een keer een-tegen-een met Sharon Dijksma; zij voor de PvdA en ik (toen nog) voor de VVD. Die manier van discussiëren over diverse maatschappelijke en politieke onderwerpen, op een inhoudelijke manier, en op een wijze die best pittig en met (echte) emotie doorspekt mag zijn maar niet ordinair of op de persoon, ben ik eigenlijk steeds meer gaan toepassen en heb vaak de opmerking gekregen of de vraag waarom ik niet de politiek in ging.
Bij deze!
En oh ja, deze twee nog: klagen mag, zeker als je door iets geraakt wordt, maar ik ben voorstander van de afspraak dat we in de politiek afspreken dat elke keer dat we ergens over klagen, we ook met tenminste één mogelijke oplossing komen.

En dan ten tweede, ik geloof in groots veranderen voor wat betreft de diverse grote complexe thema’s waar we momenteel mee moeten dealen, en mee zullen moeten dealen voor nog heel veel meer jaren en zelfs decennia. Iedereen meedoen, en als dat moet pijn accepteren, anders gaan we onderwerpen als klimaatverandering nooit oplossen. En dat willen we niet lijkt mij, niet voor onszelf, en al helemaal niet voor onze kinderen en kleinkinderen!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn eigen straat in de wijk Randwijck. Nergens anders voel ik me thuis tussen mensen in alle leeftijdsgroepen, van een soort die je misschien kunt omschrijven als Amstelveens hockey maar dan juist wel vermengd met iets wat je misschien net wat brutaler Amsterdams hip-sausje mag noemen. Ik wil niet zeggen dat dit voor iedereen ideaal zou moeten zijn, maar voor mij wel.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ten eerste versneld het onderwijs moderniseren en verbeteren (basis en voortgezet). Juist bij ons is dat mogelijk door burgers uit onze gemeente te betrekken. Dat kan nog als niet al te grote gemeente, en ook hebben we de financiële middelen daarvoor. En dat terwijl er ook echt wel in Amstelveen een aantal scholen ondersteuning en een mooi door ons ondersteund plan naar ‘beter’ verdienen.

Ten tweede de enorme mogelijkheden tot woningbouw op Uilenstede waar Floor Gordon al hard mee aan het werk is, maar ook op het terrein van de landingsbanen van Schiphol. Ja, daar inderdaad. Niet omdat Schiphol weg moet, nee we moeten onder andere om woningen te kunnen bouwen maar ook om de veiligheid, het wegnemen van de overlast door het geluid en ook het fijnstof die vooral duidelijk wordt als je witte gordijnen hebt en die 5 keer zo snel moet wassen dan toen je die eerst had hangen in je huis ergens anders waar die vliegtuigen niet waren!
Maar ook vanwege de inmiddels overduidelijk aangetoonde negatieve invloed op de volksgezondheid. Dus weg met die honderdduizenden Amstelveen-onterende landende en stijgende vliegtuigen. Elk jaar weer, en die eigenlijk toch echt wel een beetje ‘stiekem’ in aantal zijn toegenomen ondanks allerlei mooie beloftes zoals bij de aanleg van de 5e baan die de Buitenveldert-baan voor een groot deel zou ontlasten als minst preferentiële baan. Vraag maar eens hoe dat inmiddels wordt ervaren aan bewoners in die voor en na de aanleg van die 5e baan onder de Buitenveldert-baan woonden respectievelijk nog steeds wonen.

Dus samen met onder andere Haarlemmermeer, Aalsmeer-Uithoorn, Amsterdam en de overige nabije gemeenten een masterplan maken om de banen naar de Noordzee te verhuizen op een draaiend platform, en verbonden met de huidige terminals door middel van een deels ondergrondse hogesnelheidstrein. En dan niet alleen met die hier op Schiphol, maar ook met die van Rotterdam-The Hague Airport! Daarmee vergroten we de gebundelde kracht, ontstaat er zeker ook meer draagvlak vanuit de samenleving en is de investering dubbel zo veel waard. En geloof me, die investering verdienen we ruim terug door de gecreëerde ruimte voor woningbouw, de reductie van volksgezondheid gerelateerde kosten welke er nu zijn bij de huidige ligging de banen op Schiphol en in Zestienhoven, en vooral ook door wereldwijd uit te baten kennis en ervaring die we hier mee opdoen en waar we soortgelijk aan de opgebouwde expertise door het eeuwenlang (al dan niet deels) inpolderen van vroegere meren en ook de toenmalige Zuiderzee, door de aanleg van de Afsluitdijk en vooral ook de Deltawerken heel veel economisch profijt zullen hebben.
Veel meer durf ik wel te zeggen dan in de huidige situatie die continu onder druk staat, die ook bijzonder kostbaar is en waarbij een deel van de feitelijk wel degelijk aanwezige maatschappelijke kosten veel te vaak niet wordt meegenomen, en die sowieso op termijn niet houdbaar is.

En die boot, sorry dat ‘vliegtuig’, mogen we niet voorbij laten gaan als zeer relevante buur van Schiphol, een buur waarmee we sowieso traditioneel altijd een goede band hebben gehad, in het belang van beiden! En dat willen we niet alleen zo houden, maar verder uitbouwen. En ja, dus ook bebouwen in dit geval!

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer betrokkenheid van burgers
  • Aanvoerder worden binnen Nederland van onderwijsvernieuwing
  • Ook aanvoerder voor wat betreft klimaat-aanpak. En dat moet dan minimaal klimaatneutraal zijn. In totaal, over alles wat in onze gemeente gebeurt, wat er gebouwd wordt, waar gewerkt wordt, waar gewoond wordt; gemeten als totaal van onszelf en alle anderen, dus bewoners, bedrijven, en overige instanties en organisaties!