Vanaf 14 februari vlagt ook Aalsmeer in regenboogkleuren

Op donderdag 14 februari is de motie ‘regenboogvlag’ aangenomen. Dit betekent dat de gemeente een regenboogvlag zal aanschaffen en deze op de gepaste momenten naast de Nederlandse en Aalsmeerse vlag boven het Raadhuis zal wapperen.

Oproep afdelingslid D66

De motie was een initiatief van D66 Aalsmeer op initiatief van een van de afdelingsleden, Stefanie van Vliet. Zij vond het, terecht, merkwaardig dat Aalsmeer nog steeds een regenboogvlag ontbeerde en dat op dagen zoals bijvoorbeeld de Nationale Coming Out dag, ieder jaar op 11 oktober, het Raadhuis geen enkel teken van steun laat blijken.

Discussie

Tijdens het debat werd met name door het CDA, en in mindere mate door de VVD, aangevoerd dat we niet voor zo maar iedere speciale – , of minderheidsgroep vlaggen in top moeten gaan hijsen. “Je gaat immers ook niet de vlag hijsen tijdens nationale truiendag.”

Tegenstand CDA

Het CDA vond het overigens ook niet zo een sympathiek idee, sterker nog; het ging in tegen de gedachte van een ‘inclusieve samenleving’. Immers; waar de Nederlandse vlag verbind omdat het alle Nederlanders vertegenwoordigt, vertegenwoordigt de regenboogvlag slechts een klein deel van de Nederlandse bevolking. De regenboogvlag viert dus de exclusiviteit van een kleine groep tegenover de inclusiviteit van een algemeen symbool, zoals de Nederlandse of Aalsmeerse vlag.

Grondslag regenboogvlag

Dat in de tekst van de motie al een onderbouwing weergaf voor het voeren van de regenboogvlag was het CDA kennelijk ontgaan. Mensen worden nog steeds, en zelfs in toenemende mate, gediscrimineerd of fysiek bedreigd op basis van hun seksuele voorkeur of geaardheid.

En de inclusiviteit van de regenboogvlag wordt juist gegarandeerd door het feit dat deze wel degelijk algemeen is; ook heteroseksualiteit wordt vertegenwoordigd. Het gaat er bij deze vlag nu juist om dat welk ‘kleurtje’ je ook draagt, je welkom bent en gerespecteerd wordt binnen onze samenleving.

Laten we het er maar op houden dat het CDA de tekst en de betekenis van de motie niet helemaal doorgrond heeft en dat ze niet de bedoeling had groepen mensen te schofferen.

Krachtige ondersteuning Rene Martijn

Dat dit wel zo kon worden opgevat bleek toen Rene Martijn (AA) het woord nam. In krachtige bewoordingen bracht hij naar voren hoe hij zelf nog steeds regelmatig beledigd wordt, en zelfs brandende peuken in zijn richting krijgt gegooid. Hij ervaart nog dagelijks dat er in Aalsmeer problemen bestaan op het gebied van het aanvaarden van zijn geaardheid, ondanks dat hij al jaren veel goed werk voor de Aalsmeerse gemeenschap verricht.

Het CDA bleef bij hun mening. De stemming: alle partijen voor, CDA tegen. Motie aangenomen. Wij vlaggen voortaan in een veelheid van kleuren!