Stemwijzer gemeente Aalsmeer

Ook dit verkiezingsjaar is er weer een digitale stemhulp beschikbaar om de Aalsmeerse kiezers te helpen bij het maken van hun keuze.

Er is de mogelijkheid om in de Stemwijzer op 26 stellingen zelf een positie te bepalen middels een schuifbalk. Daarmee kan men aangeven in hoeverre men het eens of oneens is met de stelling.

Door middel van het drukken op de partijlogo’s ziet men de positie die de partijen zichzelf op die schuifbalk hebben gegeven.

Ook is er een knop die leidt naar de verklaringen die de partijen hebben gegeven voor de plaats op de schuifbalk die zij hebben gekozen.

Dit laatste is niet overbodig – soms ziet men partijen ver uit elkaar liggen terwijl de onderbouwing sterk op elkaar lijkt. Of het tegenovergestelde – bijna dezelfde positie op de balk, maar een bijna tegenovergestelde onderbouwing.

Het is dus raadzaam ook de verklaring van de partijen te raadplegen.

Overigens kan er heen-en-weer gegaan worden tussen de stellingen en er kan ongelimiteerd op knoppen gedrukt worden. Geen vrees dus om per ongeluk de verkeerde knop in te drukken.

Veel plezier met het invullen van de kieswijzer, en wij hopen dat je bij ons uit zal komen bij de eindscore. Wij zijn er in ieder geval altijd mocht je vragen of opmerkingen hebben, of de behoefte aan meer uitleg van onze kant.

Succes!