Beeld: Giro555 ontwerp Pierre Tuning

Flyeren in Aalsmeer-Oost

Op zaterdag 5 maart hebben we geflyerd op het Poldermeesterplein in Aalsmeer-Oost.

Terughoudendheid

We hebben besloten dat we in het kader van de huidige toestand in Oekraïne uiterst terughoudend te zijn met het flyeren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Pierre Tuning, onze lijstduwer, wist ons echter toch te overreden. Niet door te flyeren met onze D66 flyers, maar met flyers ten behoeve van de Giro555 actie van de samenwerkende hulporganisaties.

Flyeractie succes

De meeste mensen konden onze actie waarderen. Waar sommigen in eerste instantie afhoudend waren omdat ze dachten dat we D66 flyers aan het ronddelen waren, namen ze graag onze 555-flyers aan. Het was fijn te horen dat veel, zo niet de meerderheid, van de mensen al gedoneerd hadden. Desondanks namen ook die mensen onze flyer aan.

Het was moeilijk waar we ook enkele mensen uit de Oekraïne troffen. Wat kan je op zo’n moment meer bieden dan een hartelijke klop op de schouder, enkele woorden van steun en het aanbod voor directe hulp…frustrerende onmacht.

We hopen dat we op onze manier een heel korreltje steen hebben kunnen bijdragen aan de Giro555-actie.

Opvolgende campagne
gemeenteraad

We blijven terughoudend met verdere acties. We zullen nog wel een maal een massale ‘brievenbus-flyer actie’ ondernemen in de week voor de verkiezingen om mensen naar de stembus te vragen. We ontwerpen hiervoor een speciale flyer die zowel vraagt om te gaan stemmen, op D66 Aalsmeer te stemmen, maar ook, opnieuw, om op Giro555 te storten.

We hopen dat we op deze ingetogen manier eer doen aan de extreme situatie waarin onze Europese buren zich bevinden.

Willem Kikkert, Sybrand de Vries, Marion Geisler. Niet op foto Pierre Tuning en Rik Rolleman - Beeld: D66 Aalsmeer