D66 Congres 115
Den Bosch

Beeld: D66 Congres 115

Op zaterdag 18 juni 2022 kwam D66 bijeen in Den Bosch voor het halfjaarlijkse congres.

Het was als gebruikelijk erg gezellig.

Voor de meer ervaren congresganger een goede gelegenheid om de minder voor de hand liggende gezichten weer eens te bezien en de ver uit de buurt liggende vrienden weer eens te spreken.
Voor de minder ervaren congresganger de gelegenheid zich te laten overweldigen door het aanbod aan mensen, lezingen en cursussen.
En voor beiden; de mogelijkheid bewindslieden aan te klampen, met hen kennis te maken en met hen te discussieren.

Afvaardiging afdeling

Het is een goede traditie dat de afdeling Aalsmeer een afvaardiging naar het congres stuurt. En aangezien Marion en Sybrand trouwe congresgangers zijn was de invulling van de afvaardiging geen probleem. Daarmee was gelijk de ondersteuning verzekerd van de twee moties die de afdeling D66 Aalsmeer/Haarlemmermeer in de ALV had ingebracht. Frank Backer van D66 Haarlemmermeer zou deze inbrengen. Daarover later.

Congresprogramma

Er was zoals gebruikelijk gezorgd voor een overvol programma met voor ieder wat wils. Het hoofdprogramma met de verschillende bewindslieden werd afgewisseld met de mogelijkheid om diverse themabijeenkomsten te kunnen bezoeken.

Het hoofdprogramma kan hier worden teruggezien. Het totaalprogramma is hier in te zien. Voor de inhoud van de diverse themabijeenkomsten wordt verder verwezen naar de diverse organiserende thema-afdelingen.

ALV; moties en amendementen

Waar het overige programma traditioneel goed gevuld en erg informatief was, verliep de ALV, die parallel aan de rest van het programma was ingepland, ook volgens traditie.

Er is nogal eens strijd over de verdeling van het geld in de permanente schaarste van financiele middelen bij politieke organisaties. Dit keer was het de beurt aan het thema democratie.

Er was opnieuw sprake van een overvloed aan (met name politieke,) moties.

Dit is mede het gevolg van de organisatiestructuur van de partij met al z’n afdelingen, regio’s, thema-afdelingen en netwerken. Deze structuur is een van de vele redenen waarom het fijn lid is te zijn van D66 – er zijn altijd mensen te vinden met dezelfde interesse(s).

Door de grote hoeveelheid moties en amendementen wordt het voor de organisatie echter steeds moeilijker tijd te vinden om deze allemaal de gepaste ruimte te geven op de Algemene Ledenvergadering.

De door het landelijk bestuur bedachte oplossingen werden echter allemaal door de vergadering weggestemd. Uiteindelijk leverde het tijdgebrek vervolgens wel tot komische taferelen.

Toen het duidelijk werd dat de ALV niet op tijd klaar zou zijn voor de slotspeeches van het hoofdprogramma barste er een tafereel los van het ene ordevoorstel na het andere ordevoorstel. Dit koste zo veel tijd dat er uiteindelijk tot in de slotspeeches werd doorvergaderd. De resterende moties zouden worden doorgeschoven naar het volgende congres.

Vervolgens werd er na sluiten van de vergadering toch besloten na de slotspeeches door te vergaderen. Dit besluit werd na de hervatting van de ALV vervolgens door opnieuw een ordevoorstel toch weer ingetrokken, waardoor de onderwerpen toch naar het volgende congres werden doorgeschoven. Dit alles met de nodige emoties die liepen van tenauwernood ingehouden woede bij de een tot met moeite ingehouden lachbuien bij de ander.

Dit betekent echter ook dat beide moties die door Frank zouden worden ingebracht doorschuiven. We zullen op de eerstkomende ledenvergadering doornemen wat wijsheid is wat dit betreft gezien de enigszins tijd-gerelateerde inhoud van beide moties.

Benieuwd of dit alles nog een staartje krijgt. Allicht op het volgende congres. In ieder geval al een onderwerp om weer uit te zien naar het volgende congres in het najaar van 2022!