Uiterweg (20 apr.1906) Beeld: Chica Zijf – Pinterest

Geen brug uiteinde Uiterweg

Het college heeft in een schrijven van 15 november 2022 aangegeven dat het afziet van een haalbaarheidsonderzoek van een brug aan het uiteinde van de Uiterweg. Een brug is hiermee van de baan.

Renovatie Uiterweg

De (grondige) renovatie van de Uiterweg heeft jaren van uitstel gekend. Kort geleden werd aangekondigd dat er in een eerste fase twee acute problemen op de weg zouden worden aangepakt (kort gesteld: de hobbel aan het begin en de kuil halverwege). De plannen voor de totale renovatie werden vooralsnog (opnieuw) uitgesteld tot het moment waarop het duidelijk zou worden of de door het college gewenste brug aan het uiteinde van de Uiterweg zou kunnen worden aangelegd.

Brug Uiterweg

De brug zou een oplossing moeten bieden aan het probleem van het doorgaande verkeer tijdens de werkzaamheden.

Men wilde de doodlopende weg voor alle verkeer afsluiten tijdens de werkzaamheden. Maar dat betekende uiteraard wel dat al het verkeer aan het doodlopende einde zou moeten kunnen worden aan- en afgevoerd.

De voorkeur van het college was een variant waarbij er uiteindelijke nieuwe permanente brug zou worden geplaatst aan het einde van de Uiterweg die voortaan toegankelijk zou zijn voor voetgangers en fietsverkeer, met een optie tot toegankelijkheid voor hulpdiensten.

De fractie van D66 Aalsmeer was hier uitermate sceptisch over en we hebben dan ook een aantal vragen aan het college voorgelegd, met een uitgebreide toelichting over de voorwaarden aan welke zo een brug zou moeten voldoen. De opvolgende antwoorden waren voor de fractie op zijn minst onbevredigend.

Inbreng bewoners

Op 15 november gaf het college echter aan, als aanhangsel van de beantwoording op vragen van AA over hetzelfde onderwerp, dat de brug naar alle verwachting definitief van de baan is.

Op een bijeenkomst met de bewoners van de Uiterweg op 1 november bleek dat er een overweldigende voorkeur bestond om de werkzaamheden ’s nachts te laten plaatsvinden.

Hierbij zal al het verkeer gedurende de nacht (22:00 – 6:00 uur) volledig gestremd zijn en er, uiteraard, forse overlast zijn voor de huizen die grenzen aan het deel dat op dat moment onder handen genomen zal worden.

Niettemin leek het voor de inwoners een beter oplossing die leidt tot een overzienbare overlast gedurende een ‘stil’ dagdeel, terwijl het verkeer overdag redelijk ongehinderd kan doorrijden. Aangezien het wegdek, volgens de planning, per deel zal worden aangepakt, betekent de overlast dus een stevige overlast gedurende een aantal nachten. Dit in plaats van een verkeersstremming gedurende enkele maanden.

Aangezien niet alleen het wegdek zal worden gerenoveerd en van een nieuw fundament wordt voorzien, maar ook het riool zal worden omgelegd, de schoeiing vervangen en een mantelbuis zal worden aangelegd, liggen tegenvallers op de loer. De geplande werkzaamheden van een paar maanden kunnen dus makkelijk uitlopen.

Een doorgaande verkeersverbinding is daarmee een betere oplossing dan die van een geforceerde omleiding die ook nog eens zou zorgen voor een verder uitstel van enkele jaren.

Consultatie bewoners

Op dit ogenblik zijn de oplossingen nog niet definitief vastgelegd. Het college laat de ‘Buurtoplossing’ doorrekenen en waarschijnlijk ergens vroeg 2023 publiceren.

Uit de boodschap van het college lijkt ook te kunnen worden afgeleid dat alle bewoners van de Uiterweg te zijner tijd geconsulteerd zullen worden over de definitieve oplossing zodra de kosten van deze variant duidelijk zijn.

We lijken op deze manier dan toch op de beste oplossing uitgekomen te zijn. Dit is de variant waar wij, na afweging van alle feiten en factoren, een tijd geleden ook al op uit waren gekomen. We zijn blij dat we nu binnen afzienbare tijd aan de slag kunnen gaan op de Uiterweg.