Vaart achter glasvezel Uiterweg

Nu de motie ‘Mantelbuis Uiterweg’ van D66 en VVD is aangenomen wordt er vaart gehouden in de aanleg van een glasvezelkabel op de Uiterweg.

Motie Mantelbuis Uiterweg

De motie ‘Mantelbuis Uiterweg’ zorgt ervoor dat de aanleg van een mantelbuis, die het leggen van kabels vereenvoudigt, gekoppeld wordt aan de werkzaamheden aan de Uiterweg die gepland staan voor de jaren 2022 en 2023.

Zonder de motie zou deze aanleg tot na 2025 zijn uitgesteld, mogelijk zelfs ergens richting 2030.

De motie vraagt ook om een aanvullend onderzoek om te kijken of de grootscheepse werken aan de Uiterweg op een andere manier uitgevoerd kunnen worden zodat de Uiterweg tijdens de werkzaamheden niet hoeft te worden afgesloten.

Dit onderzoek moet klaar zijn voor de voorlichtingsbijeenkomsten die gepland staan voor dit najaar 2022.

De motie is aangenomen met steun van alle partijen minus GroenLinks en de PvdA.

Mantelbuis

Een mantelbuis is een buis waardoor een of meerdere kabels lopen. De mantelbuis is een grotere holle buis die de kabels beschermt tegen de invloeden van buitenaf. Je kan ze vaak zien liggen langs de buitenkant van bruggen, maar ze kunnen ook in de grond liggen.

Op de Uiterweg is het de bedoeling dat er over de hele lengte van de weg een mantelbuis wordt neergelegd. Dit omdat ‘vervuilde grond’ maakt dat iedere keer dat er een schop in de grond wordt gezet er een hoop extra maatregelen nodig zijn en grond dient te worden ‘schoongemaakt’ (‘gesaneerd’). Dit maakt dat het iedere keer duur is om de grond in te gaan. Een mantelbuis maakt dat de kabels beschermd in de grond komen te liggen en dat er bij eventuele storingen minder in de grond gewoeld hoeft te worden. Ook is de kans op storingen veel kleiner doordat de kabels beter beschermd zijn.

Glasvezelproblematiek Uiterweg

Oorspronkelijk zou de Uiterweg de eerste straat in Aalsmeer zijn waar er glasvezel zou worden aangelegd (bij wijze van ‘pilot’). Om kosten te drukken werd er destijds echter beslist om de werkzaamheden iets uit te stellen.

Veranderde wetgeving zorgde er vervolgens echter voor dat er striktere eisen gingen gelden over het omgaan met ‘vervuilde grond’.

En onder de nieuwe definitie van wat ‘vervuilde grond’ is, bleek de hele Uiterweg uit ‘vervuilde grond’ te bestaan. Dit betekende een enorme toename in kosten wat betreft het aanleggen van bijvoorbeeld kabels en leidingen.

Na enig uitstel werd er bij de eerste mogelijkheid toch glasvezel aangelegd. Voordat het halverwege punt werd bereikt kwam er opnieuw een kink in de kabel. Er moest een nieuwe aannemer gezocht worden en er werd besloten om op het verdere traject na de Aardbeienbrug geen glasvezel meer aan te leggen. De glasvezel tot de Aardbeienbrug is nooit geactiveerd.

Ook na de grootscheepse vernieuwing van de kabels, bleef het netwerk op de Uiterweg, met name richting het einde, kampen met veelvuldige storingen en een lage netsnelheid. Dat laatste had, en heeft, met name een grote invloed op de netwerksnelheid van het internet. Ook is het vaak moeilijk met meerdere aansluitingen op het internet een voldoende snelheid en ongestoorde verbinding te houden.

Dit laatste schaadt met name de ondernemers op de Uiterweg die hierdoor op grote achterstand worden gesteld ten opzichte van vergelijkbare ondernemers in de rest van Aalsmeer.

Overigens is de Uiterweg inmiddels een van de weinige gebieden in Aalsmeer waar nog geen glasvezel is aangelegd. Dit in een tijd waar veel internetondernemingen inmiddels producten aanbieden die uitgaan van de voorwaarde van een snel internet.

Werkzaamheden renovatie Uiterweg

De plannen voor een algemene renovatie van de Uiterweg staan inmiddels al een aantal jaren in de steigers. Het riool dient volledig te worden vernieuwd inclusief het verleggen van het riool over een groot gedeelte. De schoeiing dient over de hele lengte te worden vernieuwd. En ook het wegdek is aan vervanging toe.

Het ligt dus voor de hand om alles in een keer aan te pakken. Het probleem hierbij is natuurlijk dat de Uiterweg een doodlopende weg is. Wanneer de hele weg wordt afgesloten, kan alles achter de afsluiting niet meer van de Uiterweg afkomen.

De oplossing die de gemeente op dit moment onderzoekt kijkt of het mogelijk is een tijdelijke of permanente (voetgangers)brug over de ringvaart aan te brengen. Deze brug zou dan tijdelijk ook toegang voor (vracht)auto verkeer moeten aankunnen. Op die manier kan de weg wel volledig worden afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Er moeten hierover nog harde noten worden gekraakt. Ook al omdat juist vanwege deze discussie de werkzaamheden opnieuw met jaren worden vertraagd.

De motie roept dus ook op om voor de eerste bijeenkomst over dit onderwerp dit najaar 2022, ook de optie door te rekenen die de werkzaamheden op ’traditionele manier’ laat plaatsvinden.

Dat wil zeggen zoals dat altijd gebeurde. Gedeeltelijke afsluiting waarbij een weggedeelte openblijft, en eventueel een tijdelijke nachtelijke afsluiting waar het echt niet anders kan.

Het vervolg

De aangenomen motie roept dus op om de aanleg van de mantelbuis (en daarmee glasvezel mogelijk te maken) naar voren te halen en de optie van een gedeeltelijke afsluiting bij werkzaamheden te onderzoeken. Dit moet ervoor zorgen dat er nog voor 2025 een schop in de grond kan worden gezet.

Het college heeft al aangegeven akkoord te gaan en de motie te gaan uitvoeren. Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat alles op die manier gaat lopen – het kan altijd zo zijn dat het onmogelijk is dat de motie wordt uitgevoerd. Maar er zal in dat geval wel duidelijk moeten worden aangegeven waarom dit in dat geval niet kan.

Op dat moment moeten we weer verder gaan praten…

(zie ook AalsmeerVandaag “Sneller internet Uiterweg lijkt stap dichterbij“)