Bezoek Raoul Boucke

Op maandag 7 maart kwam de D66 woordvoerder luchtvaart (en Schiphol), Raoul Boucke op bezoek in Kudelstaart.

Dubbelbezoek

De ontmoeting was een tweeluik waarbij hij de zuid-oost hoek van Schiphol met een bezoek vereerde. Eerst schoof hij aan in Nieuwveen, waar er delegaties uit Nieuwkoop, De Ronde Venen en Kaag en Braassem het welkomscomite vormden. Daarna reed hij tezamen met zijn secondant Bouke van Hilten richting Kudelstaart.

Openbare ontmoeting

In Kudelstaart werd hij ontvangen door een gecombineerde delegatie van Aalsmeer en Uithoorn, waaronder D66 en DUS! leden uit beide gemeenten, een afvaardiging van de gemeentelijke commissie Schiphol van Uithoorn en enkele andere geinteresseerden waaronder vertegenwoordigers van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (‘RBV’).

Iedereen kreeg uitgebreid de gelegenheid Raoul van hun visie en ervaringen op de hoogte te brengen. Er ontstond daarmee een leuk en levendig gesprek waarbij zo een beetje alle (hinder)aspecten van Schiphol op de omgeving voorbij zijn gekomen.

Onderwerpen

Geluidsoverlast, gezondheidsschade, inbreuk op woongenot, het niet gehoord worden door Schiphol en politiek, de plannen inzake de aanstaande rechtzaak van RBV, de politieke spelletjes van Schiphol en trawanten c.q. partners in crime. Alles kwam ter tafel. En dit waren de onderwerpen waarom Raoul dit bezoek aflegde – ervaringen recht uit de mond van de getroffenen.

Resultaat

Uiteindelijk duurde de ontmoeting een uur langer dan gepland. Alle betrokkenen hadden na afloop een goed gevoel over het verloop van de bijeenkomst. Ook werd stichting RBV door Raoul hart onder de riem gestoken; hij waardeerde hun inzet en plannen en ziet ze als goede gesprekspartner richting toekomst. Ook de andere aanwezigen kregen van hem de aanmoediging hem van hun ervaringen op de hoogte te blijven houden.

Regio-overleg D66

Dit bezoek was mede het gevolg van de eerdere besprekingen in het kader van het regio-overleg Schiphol van de afdelingen van D66 in de Schiphol regio.

Uiteraard blijven we regelmatig samenkomen om de ontwikkelingen rond Schiphol te bespreken, de Tweede Kamerfractie van informatie te voorzien en onze ervaringen uit te wisselen.

We hebben al eerder gemerkt dat we echt gehoord worden in Den Haag, in ieder geval wat betreft de Kamerfracties van D66 en dat we daarmee een echt verschil maken voor onze gemeenten. Dat geeft moed en dat geeft energie!

Beeld: Jeffrie van der Tol