Samen bouwen aan Zutphen

Beeld: Persbureau

Beste inwoners van Zutphen,

Waar ik ook fiets in ons mooie Zutphen, altijd is er dat gevoel van trots. Onze historische stad wordt steeds aantrekkelijker. Inwoners, bedrijven, organisaties en overheid bundelen hun krachten om van Zutphen een nog prettigere gemeente te maken voor iedereen. De woonopgaven die er liggen betekenen dat Zutphen flink gaat groeien, naast alle andere opgaven die er liggen is dat een hele uitdaging. Ik popel om daar de komende raadsperiode weer volop mijn bijdrage aan te kunnen gaan leveren. Constructief met elkaar samenwerken aan de nodige klussen die geklaard moeten worden.

Voor u ligt een ambitieus programma, een programma dat geschreven is om een progressief en sociaal antwoord te formuleren op de uitdagingen van deze tijd. Een programma dat vooruit durft te kijken. Een stip op de horizon met concrete acties, met gelijke kansen voor iedereen, een duurzame toekomst en goede zorg voor jong en oud. Een programma dat laat zien dat juist vrijheid en verbinding ervoor zorgen dat we ons eigen leven kunnen leiden zonder iemand te laten vallen. Maar bovenal een optimistisch en realistisch programma dat gelooft dat we de uitdagingen van deze tijd het hoofd kunnen bieden als we samen de schouders eronder zetten.

Denk aan een groene, duurzame stad met volop ruimte voor fietsers en voetgangers. Een stad met betaalbare woningen, ook voor starters, zodat iedereen in Zutphen, Warnsveld of de Hoven kan blijven wonen. Een gemeente waar ruimte is om te ondernemen, er altijd wat te doen is, met een rijk en divers cultureel aanbod en met aantrekkelijke winkelstraten. Een gemeente waar we strijden voor gelijke kansen in het onderwijs. En een veilige gemeente, waar geen ruimte is voor discriminatie en intimidatie. Een gemeente waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Al deze zaken bereiken we niet alleen. Er is veel te doen. We staan voor grote uitdagingen om Zutphen, Warnsveld en de Hoven een fijne plek voor iedereen te laten zijn.
Om dit te bereiken zet ik graag in op een nieuwe coalitie die vooruit durft te kijken.

Voor het Zutphen van de toekomst.

Yvonne ten Holder
Lijsttrekker D66 Zutphen