Albert ten Have

Albert ten Have - Beeld: Pascale Drent

Albert is nieuw op de lijst maar een goede bekende binnen D66 Zutphen.
Als econometrist wil hij juist graag een bijdrage gaan leveren op de thema’s gezondheidszorg, onderwijs, sport en participatie.
Hij wil zich graag inzetten om de visie en het stemgeluid van D66 voor het voetlicht te brengen.
Albert is momenteel fractievolger en heeft meegeschreven aan ons verkiezingsprogramma.

Waarom D66 Zutphen?
Ik wil mij graag inzetten om de visie en het stemgeluid van D66 in praktijk te brengen in het mooie Zutphen, Warnsveld en de Hoven.

Een uitdaging om vorm te geven aan belangrijke thema’s als gezondheidszorg, onderwijs, samenleven, sport en andere participatie en betrokkenheid van inwoners in Zutphen. D66 maakt vanuit een positieve houding het verschil tussen links en rechts.
 
Wat ga ik leveren?
Ik heb een brede interesse, en vanuit mijn werkachtergrond leg ik graag de verbinding met andere mensen over zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderwerpen.
Ik hecht daarbij veel waarde aan een goede invulling van democratische vernieuwing, een grote betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming en een transparante besluitvorming. Raadsleden zijn er voor alle inwoners van de gemeente. Verantwoording kunnen afleggen over de besluiten is daarbij van groot belang.