Pieter van der Hammen

Pieter van der Hammen - Beeld: Pascale Drent

Pieter is de afgelopen raadsperiode forumlid geweest en voorzitter van de audit-commissie bij de gemeente Zutphen.
De afgelopen jaren heeft Pieter veel kennis opgebouwd over de gemeentelijke financiën, de energietransitie en de op handen zijnde invoering van de omgevingswet. Met die ervaring op zak wil hij zich de komende jaren graag inzetten als raadslid.

In 2018 ben ik Forumlid geworden omdat ik mij met een enthousiast en verjongd D66 wil inzetten voor een (nog) beter Zutphen dat niet achterblijft in alle toekomstige ontwikkelingen.
 
Helaas lag het accent de afgelopen 4 jaar vooral op de enorme tekorten, maar konden we mede door die urgentie fractie-breed onze expertise inzetten op betrouwbare financiën en een sterk bestuur. Daar is vanuit de fractie inclusief forumleden en vanuit de auditcommissie waarvan ik voorzitter ben hard aan gewerkt en we kunnen gerust stellen dat onze bijdragen succes hebben gehad en zichtbaar zijn.
 
Ik wil die lijn graag doorzetten als fractielid. We gaan voor 5 zetels in de raad. We willen met D66 een leidende rol in Zutphen!
 
Mijn ruime aandacht en inzet gaan uit naar financiën samen met een gemeente-organisatie die in control is. Maar de komende jaren vragen ook een focus op andere zware onderwerpen als energietransitie en omgevingswet waarin ik de afgelopen jaren veel kennis en ervaring heb opgebouwd.
 
Ik interesseer me voor heel veel dingen en ik kan en wil ook heel veel activiteiten combineren. Maar voor de komende 4 jaar ga ik voor het raadswerk als eerste prioriteit. Voor een groene, duurzame en plezierige stad om in te leven. Voor een stad waar cultuur en erfgoed heel belangrijk zijn en waar de vestiging van bedrijven die bijdragen aan een sociale en duurzame economie sterk bevorderd wordt.

D66 wil met en voor de inwoner van Zutphen werken, ons door de inwoner laten inspireren.
Hoe mooi is het om daar in mee te mogen doen!