Yvonne ten Holder

Yvonne ten Holder - Beeld: Pascale Drent

D66 is mijn partij, ik voel mij er thuis.
Streven naar vrijheid en nemen van verantwoordelijkheid gaan bij D66 hand in hand. D66-ers gaan uit van de eigen kracht van mensen en zien in onderwijs en kennis de motor van de economie en de sleutel voor persoonlijke groei.

De sociale liberale visie heeft mij altijd aangesproken. Er is bij D66 geen sprake van overschatting van de redzaamheid, de zogenaamde illusie van zelfredzaamheid, want niet iedereen kan op eigen kracht meekomen.

  • Zutphen


Maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheid en duurzaamheid is een rode draad in mijn leven. In mijn werk binnen het sociale domein heb ik dagelijks gezien dat er nog te veel mensen zijn die niet mee kunnen doen omdat zij geen sociaal netwerk hebben, geen werk hebben, chronisch ziek zijn of diep in de schulden zitten.

D66 Zutphen is de partij met een positieve toekomstgerichte visie op een economisch sterk Zutphen, te midden van een groene omgeving en met kunst en cultuur als bijdrage aan een open samenleving.

Een toekomstbestendig Zutphen betekent werk maken van ondernemerschap en duurzame werkgelegenheid en van initiatieven uit de samenleving. Want door het versterken van de lokale economie kunnen we kansen creëren voor alle inwoners.

Als raadslid en leider van de fractie wil ik graag een constructieve bijdrage leveren aan een behulpzame stad, een opvoedvriendelijke stad, een vergrijzingsvriendelijke stad en een economisch sterke stad.