Groen Zutphen

Zutphen is een aantrekkelijke gemeente, met een mooie historische binnenstad, gelegen aan de IJssel, Berkel en Twentekanaal en omringd door prachtige natuur.

We koesteren al dat moois, maar weten ook dat het niet
vanzelfsprekend is. De alarmerende toon van klimaatwetenschappers is wat D66 betreft een duidelijke oproep tot het uitvoeren van een ambitieus, daadkrachtig en realistisch klimaatbeleid. Het uitstoten van broeikasgassen, het verlies van biodiversiteit en de huidige manier van produceren en consumeren
veranderen het klimaat. Klimaatbeleid is daarom een hoofdprioriteit: de toekomst staat op het spel, klimaatverandering raakt al onze inwoners.

Niet in de verre toekomst maar nu al.

In 2030 moet 70% van de elektriciteit in Nederland duurzaam zijn opgewekt en moeten we tot wel 30% minder energie verbruiken dan nu. We zijn al goed op weg in Zutphen en voor deze doelen gaat D66 zich hard maken. Dankzij lokale opwekking van energie en isolatieprogramma’s gaan we er lokaal voorzorgen dat een warm huis en de elektriciteit straks voor iedereen betaalbaar blijft. Alleen zo dragen we bij aan een duurzame samenleving en economie zonder fijnstof en andere vervuiling. Daarbij vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen, wat misschien wel de grootste uitdaging wordt.
Bij de uitvoering van de energietransitie zien wij een grote rol voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de woningcorporaties. Maar ook de gemeente Zutphen en haar vastgoed moeten blijvend investeren in hernieuwbare energie.

  • Voorbereiding fractie-overleg samen met de fractievoorzitter;
  • Verzending uitnodigingen en opstellen actie- en besluitenlijst;
  • Stelt concept teksten op voor website, twitter, facebook van de fractie;
  • Content plaatsen op de website en social media
  • Je helpt mee met het organiseren van werkbezoeken en politieke themabijeenkomsten

Zutphen als stad aan de rivier, omringd door het karakteristieke coulisselandschap en de prachtige landgoederen, is in zijn omgeving uniek.

Daar zijn we dus zuinig op. Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen. Biodiversiteit, schoon water, schone lucht en vruchtbare grondzijn letterlijk van levensbelang. Het liefst breiden we de natuur in en rondom Zutphen waar mogelijk uit.
Parken en wijkgroen maken de gemeenteaantrekkelijk. Water doet dat ook. We herstellen water, rivierloop en kades waar mogelijk in volle glorie. Dat brengt plezier, natuur en logistieke kansen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met omringende natuur te verbinden en door biodiversiteit te bevorderen krijgt onze gemeente een natuurlijk karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

  • Voorbereiding fractie-overleg samen met de fractievoorzitter;
  • Verzending uitnodigingen en opstellen actie- en besluitenlijst;
  • Stelt concept teksten op voor website, twitter, facebook van de fractie;
  • Content plaatsen op de website en social media
  • Je helpt mee met het organiseren van werkbezoeken en politieke themabijeenkomsten