Bruisend Zutphen

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving, de Zutphense economie en de mentale gezondheid van mensen.

Cultuurbeleid is voor D66 essentieel omdat cultuur alles is wat een samenleving voortbrengten overdraagt naar volgende generaties. We zien cultuur breed, het gaat om architectuur, kunstwerken, muziek, dans, literatuur en natuur.

Kunst houdt ons een spiegel voor, ontroert en confronteert. Cultuur is de motor achter de creatieve ontwikkelingen van onze kinderen, het aangename leefklimaat en de economische bedrijvigheid in de stad.

Het is voor D66 belangrijk dat iedereen op een laagdrempelige manier kennis maakt met kunsten cultuur. In Zutphen hebben we hiervoor een goede basis dankzij cultuureducatie en het beleidsconcept de “Stad als Podium”. Zutphen kent een rijkdom, zeker als het gaat om historisch erfgoed. Tegelijkertijd laten we kansen liggen vanwege een niet¬passend cultuurbudget. Het is de hoogste tijd dat we een volwaardig budget reserveren voor de volwaardige kunst en cultuursector van onze stad.

 • Verhoog het budget kunst en cultuur vooreen sterk cultureel hart en divers cultureelaanbod.
 • We stimuleren de samenhang ensamenwerking tussen alle cultureleinstellingen, en zorgen voor eenevenwichtige spreiding.
 • Zutphen moet een blijvende regionalecentrumfunctie vervullen.
 • In de komende raadsperiode investerenwe in gemeentelijke cultuurpanden, goedehuisvesting is onontbeerlijk.
 • Broedplaatsen zoals werkplaatsen enoefenruimtes gaan we beter faciliterenzodat creatieve makers en jongeren elkaarkunnen ontmoeten, inspireren, stimuleren,ondersteunen en samenwerken.
 • Er is geen cultuur zonder makers:steungroepen, individuen of verenigingen.

Erfgoed is van grote waarde, het is de drager van onze geschiedenis en speelt een grote rol in de aantrekkelijkheid, identiteit en het vestigingsklimaat van Zutphen.

We moeten zuinig zijn op ons erfgoed, het geeft onze stad uitstraling en sfeer. De historie van de binnenstad zorgt voor een prettig verblijfsgebied en een fijn woon¬ en leefklimaat: het is onderscheidend! Het draagt bij aan een duurzame samenleving, niet alleen in de stad maar ook in het buitengebied, de rivier met haaroevers en het unieke coulisselandschap.

Tot erfgoed behoort ook groen erfgoed zoals oude monumentale bomen, lanen, stadsparken en singels. Behoud van groen erfgoed sluit aan op lokale D66 doelen: versterking van duurzaamheid en onze omgeving voorbereiden op klimaatverandering. Erfgoed moet je volgensD66 Zutphen koesteren en beschermen, de komende 4 jaar is hiervoor in het bijzonder van belang.

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen en risico’s voor het behoud van erfgoed. Zonder de juiste instrumenten en procedures staat erfgoed onder druk. D66 zal daarom in de gemeenteraad een actieve rol spelen als het gaat om behoud van erfgoed en de randvoorwaarden die duurzaam beleid mogelijk maken.

 • De kennis over verduurzaming van monumenten vergroten en toegankelijk maken voor eigenaren en de markt.
 • Het meenemen van cultuurhistorie in gebiedsvisies en hierin nauwer samenwerken met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
 • Het vooraf doen van gebieds- en typologische inventarisaties.
 • Aanwijzing van meer gemeentelijke monumenten.
 • Eerdere afweging mogelijk maken bij herbestemming.
 • Inzetten op duurzame herbestemming, om sloop zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Behoud, onderhoud en revitalisatie van waardevolle groenelementen.
 • Herstel van waterwegen en delen van onze oude vestinggrachten.

Zutphen heeft met haar geweldige, centrale ligging aan de IJssel, aan de rand van de Veluwe en de Achterhoek, een enorm toeristisch potentieel.

Onze stad met haar muziekfestivals en Zutphense musea is ook op cultureel gebied een aantrekkelijk reisdoel. Bovendien heeft cultuur ook een economisch belang. Museum¬ of theaterbezoek haalt toeristen naar onze stad en een hoogwaardig cultureel aanbod helpt daar bij .Ook de Duitse toerist weet inmiddels Zutphen ende Achterhoek te vinden. D66 Zutphen gelooft in duurzame vormen van toerisme en door haarligging aan IJssel en Berkel is Zutphen het ideale vertrekpunt voor fiets¬ en wandeltochten. Een elektrisch veerpontje tussen de IJsselkade en de Tichelbeeksewaard zou toeristisch een mooie aanwinst zijn. Ook is onze stad met al haarhistorische pracht goed te bereiken met de trein vanuit de rest van Nederland.

 • Blijf inzetten op duurzame vormen van toerisme als fietsen en wandelen.
 • Gebruik vooral ons rijke culturele aanbod om toeristen aan te trekken.
 • Realiseren van voldoende goede overnachtingsfaciliteiten