Meer AED’s in alle wijken en kernen

Een AED, een Automatische Externe Defibrilator, is een levensreddend hulpmiddel bij een hartstilstand. Vanuit ‘veiligheid’ zijn wij betrokken bij dit onderwerp en wil D66 Zevenaar de aanschaf van AED’s door (groepen) particulieren stimuleren. Met een amendement hebben we dat ook voor elkaar gekregen. Uiteraard met dank aan de andere partijen die ons voorstel wilden steunen

Snelheid geboden

Een hartstilstand ligt altijd op de loer. Jaarlijks krijgen maar liefst 16.000 mensen (!) in Nederland een hartstilstand. Thuis, op het werk, of op straat. Het risico dat iemand een hartstilstand krijgt, is altijd aanwezig en de enige manier om het hart te reactiveren is door reanimatie en een elektrische schok van een AED. Wie binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en met een AED wordt gehandeld, heeft een overlevingskans van 50-70%. Na elke minuut neemt de overlevingskans met 10% af. Een ambulance kan echter pas na 10 tot 15 minuten aanwezig zijn. De aanwezigheid van een AED binnen die minuten maakt een groot verschil.

Stimuleer plaatsing AED’s en opleiding

Elk jaar gaan we in de gemeente Zevenaar een serieus bedrag inzetten om meer AED’s te plaatsen. Er moet positief worden gereageerd op initiatieven van particulieren, wijkraden en buurten om een AED aan te schaffen. Er zijn ook al een heel aantal AED’s geplaatst door inwoners, al dan niet met subsidie of sponsoring. Wij willen de aanschaf, scholing, ondersteuning bij vervangen en onderhoud van AED’s voor onze inwoners aantrekkelijk maken.

Amendement voor flink budget

Met een amendement op de meerjarenbegroting hebben we een bedrag van € 20.000,- per jaar vrijgemaakt voor meer AED’s. Particulieren kunnen het initiatief nemen om een AED in hun wijk te plaatsen. Zij ontvangen dan een subsidie voor de aanschaf (ca. 50% van de kosten), opleiding en onderhoud (waarschijnlijk 100%). De precieze details worden uitgewerkt in een regeling die op de website van de gemeente zal worden gepubliceerd.