Meer luiers naar recycling

De meeste luiers en incontinentiemateriaal verdwijnen in de afvalbak om daarna in rook op te gaan. Dit afval kan echter goed worden ingezameld voor recycling. Samen met andere partijen heeft D66 Zevenaar in januari 2024 verzocht om deze inzameling in het nieuwe Afvalstoffenbeleid op te nemen. Overigens hadden wij in november 2022 ook al voorgesteld om luiers apart in te zamelen: “D66 wil hergebruik van grondstoffen stimuleren en de VANG-doelstellingen halen.”

Update 2024

Al tijdens de begrotingsbehandeling van de Commissie Ruimte in november 2022 kreeg D66 Zevenaar de toezegging dat het college onderzoek zal doen naar de inzameling van luiers en incontinentie-materiaal. De gemeenteraad had al eerder drie moties van D66 Zevenaar hierover aangenomen, die werden gesteund door een groot deel van de gemeenteraad (op resp. 19 december 2018, 3 april 2019 en 2 november 2022). Uit het onlangs gevoerde onderzoek bleek dat er alleen in Pannerden een inzamel-locatie mogelijk zou zijn, maar dat is voor ons echt niet voldoende. In de nieuwe Notitie Afvalstoffenbeleid 2025-2030 is er geen plan van aanpak opgenomen, maar slechts een summier voornemen om (weer) onderzoek te doen. Op initiatief van D66 Zevenaar en in samenwerking met andere partijen, is in de raadsvergadering van 31 januari 2024 een amendement ingediend op het Afvalstoffenbeleid 2025-2023. Gelukkig werd dit amendement unaniem gesteund.

Wij gaan ervan uit dat het inzamelen van incontinentiemateriaal nu zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Apart inzamelen bespaart immers ook op de verwerkingskosten van het restafval. Dit is ook gemakkelijk en prettig voor de inwoners.

Minder restafval

In het restafval bevindt zich ca. 8% gebruikte luiers en incontinentie-materiaal. Daar komt het menstruatiemateriaal nog bovenop. Dit afval is afkomstig van de huishoudens, van kinderdagverblijven, zorgcentra en ziekenhuizen. Om onze samenleving te verduurzamen zouden we dit afval beter apart kunnen inzamelen. Er zijn diverse bedrijven gespecialiseerd in het verwerken van luierafval en het omzetten naar nieuwe grondstoffen.

VANG-doelstellingen

De afkorting VANG staat voor “Van Afval Naar Grondstof”, ook Zevenaar moet hieraan voldoen. Volgens de landelijke VANG-doelstellingen moeten we in 2025 onze hoeveelheid restafval per inwoner verminderen naar maximaal 30 kg. Het recyclen van luiermateriaal een flinke stap is richting van deze doelstelling.

Meer luiers inzamelen

Er zijn al veel inwoners die hun luier- en incontinentieafval apart inleveren bij de milieustraat. De benodigde inzamelzakken hiervoor zijn gratis verkrijgbaar op 16 verschillende afhaaladressen in onze gemeente. Wij willen een netwerk van centrale inzamelpunten met rolcontainers om het gescheiden aanbieden van incontinentiemateriaal te verbeteren. De meerderheid van de gemeenteraad ondersteunde wederom dit initiatief van D66 Zevenaar.