Meteen aan de slag met onze verkiezingsbeloftes!

De nieuwe coalitie is vandaag gepresenteerd na uitgebreide besprekingen met alle partijen. De informateur (Marianne Kallen-Morren) gaf advies voor een college van vijf partijen. Elke partij levert één wethouder, tezamen 4,5 FTE (dus 90% per wethouder).

Wethouder Ruimte
Aad van Orden

Wij kiezen voor Ruimtelijke Ordening vanwege de grote behoefte naar betaalbare woningen, het verduurzamen van onze leefomgeving en de nieuwe Omgevingswet. Allemaal onderwerpen die veel inwoners raken en waarbij we hen graag willen betrekken.

Voor deze portefeuille hebben wij Aad van Orden voorgedragen, een kandidaat uit het vakgebied. Aad van Orden wilde nét zijn werkzaamheden afronden als hoofd Vastgoed en Grondbedrijf bij de gemeente Apeldoorn, toen de mogelijkheid ontstond om zijn expertise als wethouder in te zetten in zijn eigen gemeente.

Wethouder Ruimte

Werkwijze nieuwe coalitie
Meer democratie

Onze coalitie kiest voor een beknopt coalitie akkoord, én een raadsakkoord. Wij willen niet meer dat de coalitie alles bepaalt en met 16 stemmen doordrukt. De oppositie moet meer invloed kunnen uitoefenen dan alleen via amendementen. Van minimaal zeven onderwerpen is nu al afgesproken dat die vóóraf in de Raad komen, om samen met de oppositie de beste oplossing te formuleren. Dat is méér democratie.

Participatie
Meer democratie

Wij hebben ons sterk gemaakt voor meer burgerparticipatie, voortaan spreken we trouwens over ‘participatie’. Deze portefeuille is van de Burgemeester overgedragen aan Aad van Orden. Als wethouder zal hij alle participaties coördineren en begeleiden, zodat alle participaties gelijkwaardig verlopen. Hij heeft daar natuurlijk ook al ruim ervaring mee en hij zal zijn collega wethouders en ambtenaren daarin ondersteunen.