Ledenbijeenkomst met info en gezelligheid

De afdeling D66 Liemers-Grensland organiseert een nieuwe activiteit: de zondaglunch Liemershof, onze eigen variant op Buitenhof. Experts komen een actueel verhaal brengen. We trappen af met een thema dat tijdens de Provinciale Staten verkiezingen vaak ter sprake zal komen, namelijk stikstof.

Welkom

Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor onze gezellige en informatieve zondaglunch Liemershof. Meld je svp uiterlijk donderdag 26 januari aan via [email protected]
Dan ben je welkom op zondag 29 januari in De Revolutie in Zevenaar (Markt 4) van 12:00-14:00 uur; inloop vanaf 11:45 uur.

Expert Antoon Kanis

Dit keer hebben we D66’er Antoon Kanis bereid gevonden om ons bij te praten. Antoon Kanis laat regelmatig van zich horen in de media en op diverse politieke (D66) bijeenkomsten over stikstof. Hij is als boerenzoon opgegroeid en voorvechter van een innovatieve en duurzame landbouwsector. Volgens hem valt er op het gebied van milieu en duurzaamheid nog veel te winnen. Overheid en boeren moeten zich samen daarvoor inzetten

Sinds mei 2015 is Antoon Kanis Statenlid voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. Hij is woordvoerder op landbouw, water, milieu, luchtvaart, financiën en algemeen bestuur. Hij is als zesde geplaatst op de D66 kieslijst voor de Eerste Kamer. Wij zijn er trots op hem te ontvangen in de Liemers.

Afdelingsbestuur

D66 Liemers-Grensland is het afdelingsbestuur voor de fracties D66 Westervoort, Duiven, Doesburg, Zevenaar en Montferland. Het afdelingsbestuur zorgt o.a. voor (het naleven van) de reglementen, het organiseren van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, het beheer van de financiën en het organiseren van leden- en verkiezingsactiviteiten, zoals deze zondaglunch Liemershof.