Onze plannen voor Monster/Ter Heijde

Voor Monster/Ter Heijde wil D66:

  • Het centrum vergroenen en verlevendigen. Het terras op het plein bij de kerk moet blijven.
  • Een aantrekkelijk park aanleggen. We willen het terrein tussen het voormalig gemeentehuis en de Noviteit – vroeger ooit kloostertuin – omvormen tot een aantrekkelijk park. De monumentale druivenmuur ter plaatse moet worden opgeknapt en meer prominent in het zicht komen.
  • De parkeerplaatsen voor het nieuw te bouwen appartementencomplex op de plaats van het oude gemeentehuis onder het gebouw realiseren. Daardoor kan de ruimte die deze parkeerplaatsen anders zouden innemen worden benut voor het aanleggen van groenvoorzieningen.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid om in de Hortensiastraat en de Burgemeester Kampschöerstraat eenrichtingsverkeer in te voeren. De combinatie van elkaar passerende (vracht)auto’s, bussen met langszij geparkeerde auto’s leiden tot een slechte doorstroming en een onveilige situatie voor fietsers.
  • Meer aandacht voor behoud van het historische erfgoed. Er is al veel historisch erfgoed verdwenen en dat wat er nog over is, krijgt weinig aandacht (druivenmuur, oudste panden aan de Choorstraat).