Onze plannen voor Kwintsheul

Voor Kwintsheul wil D66:

  • Het centrum vergroenen. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
  • Nieuwe woningen bouwen. Dit om Kwintsheul levendig en voorzieningen in stand te houden. Kwintsheul heeft vooral appartementen voor ouderen nodig (voor doorstroming) en kleinere appartementen voor jongeren. Daarbij heeft het de voorkeur om waar dat mogelijk is in de hoogte te bouwen, met parkeergelegenheid onder het gebouw. Het bouwplan op de locatie Verkade is hiervan een goed voorbeeld. Wij zijn hier vóór. Ook de locatie van de voormalige Rabo biedt mogelijkheid voor appartementen voor senioren (gezien de ligging). Daarom willen wij tot een overeenkomst komen met de huidige eigenaren.
  • Een school met kinderopvang en bibliotheekfunctie behouden.
  • Dat de parkeerplaatsen van de supermarkt publiek toegankelijk zijn. Dit is vastgelegd in de overeenkomst met de supermarkt. Nu ze buiten openingstijden worden afgesloten willen we dat hierop gehandhaafd wordt.
  • De oude veilinghaven behouden. Het is de enige overgebleven veilinghaven in Westland.