Fractie

Onze fractie bestaat uit twee raadsleden, drie steunraadsleden en een fractiemedewerker.
Benjamin Hofland is de fractievoorzitter.

Afdelingsbestuur

Het bestuur van de afdeling D66 Westland en Midden-Delfland bestaat op dit moment uit vier personen: een voorzitter, een penningmeester, een politiek secretaris en een algemeen bestuurslid. Er zijn meerdere vacatures, waaronder die voor een algemeen secretaris.