“Waar blijven de 1800 beloofde bomen?”

Eén boom kappen, twee bomen terugplaatsen. Dat is al enkele jaren beleid van de gemeente Westland om te zorgen dat Westland een flink stuk groener wordt. Benjamin Hofland, fractievoorzitter van D66 Westland: “Dit is een prachtig beleid, waar wij volledig achter staan, maar het college schiet maar niet op. Ze hakken van alles om, maar terug planten ho maar.”

Enorme achterstand planten bomen

Beeld: D66 Westland

De gemeente meldde aan D66 dat er een enorme achterstand is bij het planten van bomen. In totaal moeten er bijna nog 1800 bomen geplant worden als vervanging voor de in de afgelopen jaren verdwenen bomen. “Wij willen liever dat bomen worden verplant, dan omgehakt”, zegt Hofland, “maar we willen wel eens horen van het college hoe ze ervoor gaan zorgen dat die 1800 bomen nu eindelijk eens geplant worden.”

D66 Westland heeft er eerder voor gepleit om vaker bomen te verplanten in plaats van te kappen, aangezien oude bomen een grotere natuurwaarde vertegenwoordigen en meer CO2 opnemen.

Schriftelijke vragen

In schriftelijke vragen vraagt D66 of het college nog wel steeds achter het beleid staat van ‘een boom weg = twee bomen terug’ en wanneer die beloofde bomen wordt geplant. Samen met de groenplannen voor de dorpscentra uit een eerdere D66-motie moeten de bomen zorgen voor een flinke vergroening van de gemeente Westland.