Locaties voor duizenden bomen door vergroeningsactie

Tijdens de actie ‘Make Westland Green Again’, konden inwoners en andere belangstellenden ruim vier weken lang locaties doorgeven waar Westland nog wel wat vergroening kon gebruiken. En dat deed iedereen dan ook massaal. D66 Westland ontving meer dan 200 reacties. De locaties die werden genoemd zijn goed voor het planten van enkele duizenden bomen.

Nog voldoende locaties om bomen te planten

Afgelopen woensdag overhandigde fractievoorzitter Benjamin Hofland de gebundelde reacties aan de wethouder groen, Leen Snijders. “We voeren nog altijd felle debatten over het groen in Westland”, stelt Benjamin Hofland, “het snoeibeleid was te rigoureus en het beleid om voor elke gekapte boom twee bomen terug te planten werd niet uitgevoerd. Daarom moeten er nog heel veel bomen bijkomen. Met onze actie hebben we aangetoond dat er nog voldoende locaties zijn waar bomen kunnen worden geplant en dat we nog een flinke slag kunnen maken om Westland te vergroenen”.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Toezegging wethouder

Na het in ontvangst nemen van ‘Het groot Westlands vergroeningsboek‘, waarin de locaties zijn opgenomen, deed wethouder Snijders de toezegging om de locaties zorgvuldig te zullen bestuderen.

“We realiseren ons dat vast niet elke locatie even geschikt is, maar er zijn voldoende locaties om nog enkele duizenden bomen te kunnen planten. Als je echt bossen gaat planten, kunnen het er zelfs enkele tienduizenden worden”, aldus Benjamin Hofland, “het is nu aan het college om dit op te pakken en tot uitvoering over te gaan. Wij zullen dit de komende maanden scherp volgen”.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.