Leuk Haags idee: een boom cadeau van de gemeente

De gemeente Den Haag gaat inwoners een boom cadeau geven om die op eigen terrein te planten. Zo moet er groen bijkomen op grond die geen eigendom is van de gemeente. Hiermee wordt een initiatiefvoorstel van GroenLinks Den Haag uitgevoerd.

Vragen college

Of dit plan ook iets is voor de gemeente Westland, daar stelt onze fractie volgende week in de commissie Ruimte een vraag over aan het college. Steunraadslid Maxim van Ooijen: “Wij vinden het initiatiefvoorstel een originele methode om te komen tot een groenere woonomgeving. Natuurlijk zijn er al initiatieven als Operatie Steenbreek, maar daarbij zou het niet moeten blijven. Onze fractie vindt dat bij nieuwe ideeën serieus moet worden bekeken of ze een bijdrage kunnen leveren aan een groener en klimaatvriendelijker Westland.”

Westland minst groene gemeente

In het verleden is berekend dat Westland de minst groene gemeente van Nederland is, tenminste waar het openbaar groen betreft. Aan het college vragen wij om eens bij Den Haag te informeren naar de uitvoerbaarheid en de kosten van het plan en hoeveel grond van particulieren vergroend zou kunnen worden.

Beeld: D66