Het is tijd voor goed bestuur

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Nog zes weken en de kiezers mogen weer naar de stembus op 14, 15 en 16 maart. Belangrijke thema’s tijdens de verkiezingen zijn klimaat, groen, wonen, zorg en jeugd. Thema’s waar stuk voor stuk grote opgaven liggen.

Thema ‘Goed bestuur’ bovenaan agenda

Maar gezien de huidige verharding in het politieke debat en in de maatschappij als geheel wil D66 Westland het thema ‘Goed bestuur’ bovenaan de agenda plaatsen. Westlanders willen en verdienen namelijk een goed bestuur voor de komende vier jaar. Een bestuur dat alle inwoners gelijke kansen biedt, door er te zijn voor mensen en doelgroepen die extra aandacht nodig hebben. Een bestuur dat de rechten van minderheden respecteert en daarmee eerlijk toegeeft dat er in Westland ruimte is voor een islamitische basisschool. Een bestuur dat de rechtsstaat respecteert en niet wetten naast zich neerlegt die voor alle Nederlanders gelden.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Beeld gemeenteraad en college

Een goed bestuur begint met het beeld dat de gemeenteraad en het college van b&w uitdragen. Dat beeld kenmerkt zich nu door onderling geruzie, over en weer vliegende beschuldigingen en populistisch spel in de politiek. De raad moet natuurlijk het college kritisch, in ons geval positief-kritisch, volgen en de vinger op de zere plek leggen waar en wanneer dat nodig is. Daar staat tegenover dat het college gedane toezeggingen moet nakomen, vragen van de raad serieus en snel moet beantwoorden en de raad meer dan nu mee moet nemen in de overwegingen die leiden tot de voorgestelde besluiten.

Goede voorbeeld geven

De politiek wil graag meer respect in de maatschappij. Daarom staat dit op het lesrooster in het onderwijs, daarom hebben we akkoorden gesloten met sportverenigingen, daarom steken wij geld in deskundige jongerenwerkers. Maar dat is allemaal tevergeefs als de politici zelf niet het goede voorbeeld geven. We moeten dat samen doen, als politici onder elkaar, maar ook samen met de Westlandse maatschappij. Samen voor Westland.

Het is tijd om de Westlanders te geven waar ze recht op hebben, het is tijd voor goed bestuur in de gemeente Westland.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter/lijsttrekker D66 Westland