“Die 1800 bomen loopt Westland nooit meer in”

Het was ooit de perfecte oplossing om Westland een flink stuk groener te maken: een boom weg, twee bomen terug. Uit antwoorden op vragen van D66 Westland blijkt echter dat het college dat beleid ineens heeft afgeschaft zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven.

Bomenbeleid

“We hadden deze week bij de bespreking van de Groenvisie in de commissie al opmerkingen gemaakt over het nieuwe bomenbeleid, maar toch viel de mededeling vandaag nogal rauw op ons dak”, aldus een zeer teleurgestelde fractievoorzitter Benjamin Hofland, “en het is nog lang niet zeker of we er echt op vooruit gaan.”

In het nieuwe beleid gaat kwaliteit voor kwantiteit en wordt alleen uitgebreid waar dat kan. Benjamin Hofland: “Eigenlijk had de wethouder de afgelopen twee jaar al 1800 bomen moeten planten in de gemeente. Die achterstand lopen we met het nieuwe beleid nooit meer in. Daarbij wil hij met het nieuwe beleid beginnen in drie wijken in Kwintsheul, Maasdijk en Honselersdijk. Zo duurt het wel een jaar of twintig voordat we er iets van merken.”

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Boom cadeau

D66 Westland had ook voorgesteld om Westlanders met een eigen woning een boom cadeau te geven om niet alleen het openbaar groen uit te breiden, maar ook het particulier groen. “De wethouder had beloofd dat dit voorstel in de Groenvisie zou worden verwerkt, maar ook hier blijft het beperkt tot die drie woonwijken. We hebben al aardig wat vragen gesteld over de Groenvisie en ik vrees dat we nog een flinke discussie met elkaar gaan hebben voordat de visie wordt vastgesteld”, besluit Hofland.