D66-voorstel leidt tot hogere studietoeslag vanaf 2019

Studenten met een medische beperking krijgen een hogere studietoeslag. Een voorstel van D66 Westland om dat met terugwerkende kracht per 1 september 2019 in te voeren, is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Raad steunt visie op betrouwbare overheid

“Dit besluit toont aan dat de raad onze visie op een betrouwbare overheid en het steunen van de zwakkeren in de samenleving steunt”, aldus steunraadslid Maxim van Ooijen, “de staatssecretaris vroeg al in 2019 alle gemeenten om de studietoeslag te verhogen en daarmee had de overheid verwachtingen gewekt bij deze groep studenten. Die verwachting moet je ook als lokale overheid waarmaken en dat is nu gebeurd”.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

College gaat toeslag herberekenen

De toeslag bestaat omdat studenten met een medische beperking niet evenveel kunnen bijverdienen als valide studenten. Maxim van Ooijen: “Er moet een wet komen waarbij al deze studenten in het hele land hetzelfde bedrag krijgen, 300 euro per maand. Die is in 2019 aangekondigd, maar door de pandemie en de val van het kabinet is het er nog steeds niet van gekomen. Wel kregen de gemeenten alvast het geld om die 300 euro uit te keren. Wij vonden dat je dat als gemeente ook gewoon moet doen.”

Het college gaat de toeslag herberekenen en zo snel als mogelijk aan de studenten uitkeren. Toekomstige studenten met een beperking krijgen vanaf hun aanvraag direct het nieuwe bedrag overgemaakt.

Bijdrage raadsvergadering

Bijdrage fractievoorzitter Benjamin Hofland in de raadsvergadering

Bij de wijziging van de Verordening individuele studietoeslag heeft D66 Westland een amendement ingediend om de datum waarop deze verordening in werking treedt, en dus studenten met een medische beperking een verhoogde toeslag krijgen, te vervroegen tot 1 september 2019. Dit amendement wordt mede ingediend door GroenLinks, PvdA en Westland Verstandig. De wethouder is zo vriendelijk geweest om in een memo alvast een appreciatie te geven op dit amendement. Graag lichten wij nog een paar zaken toe.

Het is niet zozeer dat Westland vooruitloopt op de wetswijziging, maar dat wij flink achterlopen op het dringende verzoek van toenmalig staatssecretaris Van Ark uit 2019 om het bedrag te verhogen naar 300 euro per maand. In de Kamerbrief van 8 juli 2019 stelde de staatssecretaris dat gemeenten alvast mochten vooruitlopen op de wetswijziging.

Diverse gemeenten hebben vanaf dat moment het bedrag verhoogd, daarbij gebruikmakend van de financiering die al naar de gemeenten was overgeheveld. Zo heeft Dronten gekozen voor een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 en buurgemeente Rotterdam zelfs tot 1 januari 2018. Alkmaar en Utrecht zijn per 1 januari 2020 gestart. Door haar opvolgers is de oproep in 2020 nog enkele malen herhaald en steeds waren er een paar gemeenten die hun regels aanpasten (o.a. Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Amsterdam, Enschede). Westland dus niet.

Inmiddels zijn er bij studenten met een beperking door de overheid wel verwachtingen gewekt. Er is een aankondiging dat de studietoeslag vooruitlopend op de wetswijziging wordt verhoogd en dat de gemeenten dat kunnen gaan regelen. Als vervolgens die gemeenten dat niet doen, slaat dat wel een deuk in de betrouwbare overheid. Voor veel inwoners zijn de staatssecretaris en het gemeentebestuur dezelfde overheid. Zeker in dit geval is dat extra schrijnend omdat het gaat om studenten die door een medische beperking niet het bedrag kunnen bijverdienen dat valide studenten wel kunnen. De wetswijziging poogt dan ook de financiële ongelijkheid tussen valide en minder-valide studenten te verkleinen.

Het argument van de rechtsongelijkheid is er door de wethouder een beetje met de haren bijgesleept. Immers, er was altijd al sprake van een ongelijkheid in de hoogte van de uitkering. Door de wetswijziging moest er een uniform beleid voor het hele land komen. De wethouder verschuilt zich achter de brede rug van de H10, die bedoeld is voor inkoop jeugdzorg en niet voor het uitkeren van een studietoeslag.

Het geheel is redelijk overzichtelijk. Het gaat in Westland om 13 studenten, meer kunnen het er niet worden, waarbij ten hoogste per student een herberekening van twee jaar en vier maanden (2021 helemaal meegeteld) gemaakt moet worden. Heel simpel gezegd is het kijken naar hoeveel maanden een student deze studietoelage heeft gekregen, dat keer 150 euro per maand en dat bedrag overmaken. We hebben het geld om deze uitkering te doen, sterker, we houden dan nog vele tienduizenden euro’s over. Uit dat bedrag kunnen makkelijk de ambtelijke kosten worden betaald.

Soms, en zeker in dit geval, gaat politiek niet om of een besluit veel of weinig werk met zich meebrengt of dat de buurgemeente iets wel of niet doet. Soms gaat het over de betrouwbaarheid van de overheid en gaat het over wat je als overheid wilt doen om de zwakkeren in de samenleving een extra steuntje in de rug te geven om ze daarmee een goede startpositie in de maatschappij te geven. Dat is een morele afweging waarbij D66 Westland, samen met de drie andere fracties, heeft gekozen voor de betrouwbare overheid en het steunen van de zwakkeren. Wij hopen van harte dat de raad dezelfde keuze wil maken.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland
7 december 2021