D66 start actie: Make Westland green again!

Met de slogan ‘Make Westland green again!‘ is D66 Westland een actie gestart om inwoners op te roepen locaties voor het planten van 1800 bomen door te geven aan de partij.
Het is bekend dat Westland de minst groene gemeente van Nederland is. Daar is niemand blij mee. Mede daarom is het al jarenlang beleid om voor elke boom die gekapt wordt er twee terug te planten. Zo kan Westland op termijn per saldo toch groener worden.

Verbazing

Tot verbazing van D66 is echter gebleken dat het huidige college van burgemeester en wethouders dit beleid niet meer uitvoert. Ook de afgelopen jaren blijkt dit beleid niet te zijn gevolgd. Zo werden er in 2019 541 bomen gekapt en slechts 481 bomen geplant. Ook in 2020 werden er meer bomen gekapt dan er werden geplant. Alles bij elkaar is er de afgelopen jaren een achterstand van 1800 nog te planten bomen ontstaan.

Die 1800 bomen hadden er al lang moeten staan

Fractievoorzitter Benjamin Hofland: “Westland moet echt groener worden. Die 1800 bomen hadden er allang hadden moeten staan. Dat is niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid, maar ook vanwege de klimaatverandering. Groen en bomen zorgen voor koelere plekken tijdens de hitte en houden water vast bij extreme regenval. Daarnaast is meer groen belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom willen wij dat die 1800 bomen alsnog zo snel mogelijk worden geplant! Wij roepen de inwoners van Westland dan ook op om geschikte locaties voor het planten van bomen aan ons door te geven.”

D66 zal de verzamelde locaties vervolgens overhandigen aan wethouder Snijders.

Beeld: D66